ลงทะเบียนรับ Pocket Book “Digital SMEs Digital Thailand”

Free pocket book

     บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำ Pocket Book “ Digital SMEs Digital Thailand ” เพื่อผู้ประกอบการ SMEs และผู้ที่สนใจเริ่มทำธุรกิจ SMEs ที่ต้องการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล ให้เท่าเทียมกับคู่แข่ง หากสนใจอยากรู้เรื่องแนวคิดด้านเศรษฐกิจ การบริหารจัดการธุรกิจ รวมไปถึงเทคนิคและวิธีการด้าน Digital Marketing และ Software Online ที่พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องติดตั้งระบบให้ยุ่งยาก หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ

*บริษัทมีนโยบายแจกหนังสือ “Digital SMEs Digital Thailand” ฟรีให้กับผู้ประกอบการ SMEs หรือผู้ที่สนใจจะทำธุรกิจ SMEs เท่านั้น โดยจะจัดส่งหนังสือทุกวันที่ 15 ของเดือน สามารถขอรับหนังสือได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

get pocket And like you can be my teacher i’ll do homework csn, they helped shepherd popular music from its psych-mountain high into country pastures