ลงทะเบียนรับ Pocket Book “Digital SMEs Digital Thailand”

Free pocket book

     บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำ Pocket Book “ Digital SMEs Digital Thailand ” เพื่อผู้ประกอบการ SMEs และผู้ที่สนใจเริ่มทำธุรกิจ SMEs ที่ต้องการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล ให้เท่าเทียมกับคู่แข่ง หากสนใจอยากรู้เรื่องแนวคิดด้านเศรษฐกิจ การบริหารจัดการธุรกิจ รวมไปถึงเทคนิคและวิธีการด้าน Digital Marketing edit paper และ Software Online ที่พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องติดตั้งระบบให้ยุ่งยาก หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ

*บริษัทมีนโยบายแจกหนังสือ “Digital SMEs Digital Thailand” ฟรีให้กับผู้ประกอบการ SMEs หรือผู้ที่สนใจจะทำธุรกิจ SMEs เท่านั้น โดยจะจัดส่งหนังสือทุกวันที่ 15 ของเดือน สามารถขอรับหนังสือได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

get pocketpro gun control essay