MATRIX ERP ซอฟท์แวร์ออนไลน์ระบบการจัดการทรัพยากรในองค์กร (Enterprise Resource Planning “ERP”) ตอบโจทย์ทุกปัญหาการจัดการขององค์กร

 1

 MATRIX ERP ซอฟท์แวร์ออนไลน์ระบบการจัดการทรัพยากรในองค์กร (Enterprise Resource Planning “ERP”)

ตอบโจทย์ทุกปัญหาการจัดการขององค์กร

               หนึ่งในบริการ Software as a Service หรือการให้บริการซอฟต์แวร์ออนไลน์ที่ ซีเอส ล็อกซอินโฟได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การบริหารงานขององค์กรธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ คือ MATRIX ERP หรือระบบการจัดการทรัพยากรในองค์กร

                ซอฟต์แวร์ MATRIX ERP ที่ ซีเอส ล็อกซอินโฟ พัฒนาขึ้นมามีคุณสมบัติพื้นฐานในการเป็นซอฟต์แวร์ระบบการจัดการทรัพยกรในองค์กรทุกประการ โดยรองรับการบริหารจัดการงานทั้งในส่วนของ

               – ระบบกระจายสินค้า (Distribution Management)

               – ระบบบริหารการผลิต (Manufacturing Management)

               – ระบบบริหารการเงินและบัญชี (Financial and Accounting Management)

            แต่ภายใต้คุณสมบัติพื้นฐานของการเป็นซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรในองค์กร  MATRIX ERP มีความเหนือกว่าซอฟต์แวร์อื่นๆ ในหลายๆ ด้าน เพียงแค่คิดว่าจะใช้งานองค์กรก็จะได้รับประโยชน์ทันทีในเรื่องของการลดต้นทุน

module_title

 ลดต้นทุนฮาร์ดแวร์ จ่ายเท่าที่จำเป็นต้องใช้

             MATRIX ERP เป็นซอฟต์แวร์ออนไลน์ที่แตกต่างจากการให้บริการซอฟต์แวร์แบบเดิมอย่างสิ้นเชิงเปลี่ยนจากการที่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์บนเซิร์ฟเวอร์ไปเป็นการให้บริการผ่านเทคโนโลยี Cloud Computing ซึ่งองค์กรสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้ผ่านเบราเซอร์ด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

           ในความแตกต่างนี้เองทำให้ MATRIX ERP เหนือกว่าซอฟต์แวร์อื่นๆ ตั้งแต่การเริ่มต้นใช้งานโดยมีข้อดีในเรื่องของการลดต้นทุนให้กับองค์กรใน 2 ส่วนที่สำคัญคือ…

- ลดต้นทุนการจัดซื้อฮาร์ดแวร์ MATRIX ERP เป็นซอฟต์แวร์ออนไลน์ องค์กรจึงไม่จำเป็นต้องจัดซื้ออุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์เพื่อจัดทำระบบเซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่ายเพื่อรองรับการติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์แต่อย่างใด

               การจัดซื้อฮาร์ดแวร์เพื่อจัดทำเซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่ายไม่เพียงมีค่าใช้จ่ายที่สูง ยังมีความยุ่งยากในการจัดทำระบบ หากจัดทำระบบไม่ดี อาจส่งผลให้การทำงานของซอฟต์แวร์ไม่สมบูรณ์และมีปัญหาระหว่างการใช้งาน อีกทั้งยังเป็นภาระต่อเนื่องในการจัดหาบุคลากรทางด้านไอทีเข้ามาทำหน้าหน้าที่ดูแลระบบ

- ลดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ การใช้บริการซอฟต์แวร์ออนไลน์ หรือ Software-as-a-Service องค์กรสามารถกำหนดได้ว่าต้องการใช้ความสามารถหรือฟังก์ชันของซอฟต์แวร์ในส่วนใดบ้าง มีขอบเขตการใช้งานแค่ไหน และจ่ายค่าบริการตามขอบเขตที่ใช้งาน ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าใช้บริการหรือค่าลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์แบบเหมาจ่ายเหมือนกับซอฟต์แวร์แบบแพ็กเกจ

               นอกจากไม่ต้องจ่ายเกินความจำเป็นหรือเกินกว่าที่องค์กรต้องใช้งานแล้ว MATRIX ERP ยังไม่มีค่าบริการรายการปี และไม่มีค่าบริการในการอัพเกรดซอฟต์แวร์ที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น

Capture

เหนือกว่าด้วยฟีเจอร์ Mobile Application

               ความเหนือกว่าถัดมาของ MATRIX ERP ที่ต่างจากซอฟต์แวร์อื่นๆ คือ การมีแอพพลิเคชัน (Application) ช่วยเพิ่มความประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานส่วนต่างๆ ทั้งในส่วนของฝ่ายขาย คลังสินค้า บัญชี และฝ่ายผลิต ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชันและใช้งานซอฟต์แวร์ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ไม่ว่าจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน 3G, 4G หรือ Wi-Fi ก็สามารถที่จะเข้าใช้งาน MATRIX ERP ได้ทุกเมื่อ

- Sale2go แอพพลิเคชันสำหรับฝ่ายขาย ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของฝ่ายขายมีความสะดวกมากขึ้น แม้ว่าจะปฏิบัติงานนอกสถานที่ก็สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นประวัติลูกค้า ยอดขาย สินค้าคงคลัง หรือเปิดใบสั่งขาย

- DigiDrive แอพพลิเคชันสำหรับฝ่ายจัดส่งสินค้า เพื่อให้พนักงานขับรถใช้ในการตรวจรับสินค้าที่ต้องจัดส่ง ไปจนถึงตรวจสอบเส้นทางและลำดับการจัดส่ง ภายในแอพพลิเคชันจะมีแผนที่บอกการเดินทางในการจัดส่งสินค้าแต่ละจุดพร้อมข้อมูลผู้รับสินค้าอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีระบบการเซ็นต์รับสินค้าและยังสามารถถ่ายภาพผู้รับสินค้าเพื่อเป็นการยืนยันการจัดส่งได้

- DigiMove แอพพลิเคชันสำหรับคลังสินค้า ใช้ในการตรวจสอบสถานะการจัดส่ง สามารถตรวจสอบตำแหน่งของรถส่งสินค้าได้แบบเรียลไทม์ ใช้ในการจัดลำดับเส้นทางการจัดส่งให้กับพนักงานขับรถนอกจากสามารถกำหนดลำดับการจัดส่งตามปกติแล้วยังสามารถกำหนด การรับคำสั่งแทรกหรือออร์เดอร์เพิ่มระหว่างการจัดส่งปกติได้ เช่น การรับเช็กวางบิล หรือรับ สิ่งของ ณ จุดใดๆ ระหว่างการจัดส่ง และยังมีฟีเจอร์ที่ช่วยคำนวณระยะทางการจัดส่งสินค้าของแต่ละที่เพื่อคำนวณต้นทุนและบริหารการจัดส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- Stock2go แอพพลิเคชันสำหรับบัญชี สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดเพื่อความสะดวกในการสแกนบาร์โค้ดของทรัพย์สิน การจัดทำข้อมูลทรัพย์สินสามารถบันทึกภาพได้เพื่อความสะดวกและความชัดเจนในการตรวจสอบครั้งต่อไป พร้อมกันนั้นยังสามารถบันทึกพิกัดของทรัพย์สินได้เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาในการตรวจสอบทรัพสินหลังการตรวจนับสามารถโอนข้อมูลเข้าสู่ระบบของ MATRIX ERP เพื่อจัดเก็บได้ทันที

- WorkOrder แอพพลิเคชันสำหรับฝ่ายผลิต เพื่อความแม่นยำในการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า สามารถเรียกดูใบสั่งผลิตได้ โดยจะแสดงข้อมูลการผลิตพร้อมภาพตัวอย่างของสินค้าสำเร็จรูปซึ่งสามารถที่จะซูมดูรายละเอียดได้อย่างชัดเจนผ่านแอพพลิเคชัน

 ทำงานได้ครบจบในซอฟต์แวร์

   ในรายละเอียดของการใช้งาน MATRIX ERP มีความสามารถที่สอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง เช่น เรื่องของการคำนวนต้นทุนวัตถุดิบ โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องมีการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศนอกจากต้นทุนของวัตถุดิบแล้วยังมีต้นทุนในเรื่องของค่าขนส่ง ภาษี และอื่นๆ อีกหลายอย่าง

       การใช้ซอฟต์แวร์ ERP ทั่วไปผู้ใช้จะต้องคำนวณต้นทุนที่นอกเหนือจากค่าวัตถุดิบทั้งค่าขนส่ง ค่าภาษี และอื่นๆ จากภายนอก จะใช้วิธีการหรือโปรแกรมอื่นใดก็ตามเข้ามาช่วยในการคำนวณแล้วจึงนำข้อมูลที่ได้เพิ่มเข้าไปในซอฟต์แวร์อีกทีหนึ่ง แต่สำหรับ MATRIX ERP ผู้ใช้สามารถที่จะระบุต้นทุนทุกอย่างทุกรายการได้ภายในซอฟต์แวร์และคำนวณได้ทันที ไม่จำเป็นต้องทำงานซ้ำซ้อน เป็นอีกความสามารถที่ MATRIX ERP สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้เหนือว่า

       นอกจากการคำนวณต้นทุนทางบัญชี ต้นทุนภาคการผลิตก็มีความสามารถเดียวกันนี้ สามารถคำนวณต้นทุนของวัตถุดิบที่ใช้งานการผลิตหรือต้นทุนทางตรงได้ทันที ในซอฟต์แวร์จะมีรายการให้ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะลดหรือเพิ่มรายการต่างๆ ได้ค่อนข้างยืดหยุ่น

รองรับการยื่นใบกำกับภาษีแบบ e-Tax Invoice

      อีกสิ่งหนึ่งที่ MATRIX ERP จะเข้าไปตอบโจทย์สำหรับองค์กรหรือผู้ประกอบการได้อย่างแน่นอนคือ เรื่องของการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Tax Invoice ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ที่กรมสรรพากรจะบังคับให้ทุกบริษัทที่มียอดขาย 30 ล้านบาทขึ้นไปต้องยื่นใบกำกับภาษีแบบ e-Tax Invoice  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

 MATRIX ERP กับตัวอย่างการตอบโจทย์และแก้ปัญหา

           ในการใช้งานจริงมีหลายๆ กรณีที่ ซีเอส ล็อกซอินโฟน นำ MATRIX ERP เข้าไปช่วยแก้ปัญหาการบริหารและจัดการงานต่างๆ ในองค์กรให้กับผู้ประกอบการหลากหลายธุรกิจ เช่น…

               – ลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หลายองค์กรใช้ซอฟต์แวร์ ERP อยู่แล้ว โดยยอมลงทุนทั้งการจัดทำระบบและค่าซอฟต์แวร์จำนวนหลายล้านบาท และยังต้องเสียค่าบริการรายปีอีกกว่า 15-20%

         สำหรับองค์กรขนาดใหญ่แม้ว่าต้องเสียค่าบริการรายปีนับล้านบาทอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นปัญหา แต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือ การที่เสียเงินจำนวนมากแล้วแต่กลับพบว่าซอฟต์แวร์ไม่ได้ช่วยให้การจัดการงานในองค์ดีขึ้นอย่างแท้จริง ระบบของผู้ให้บริการไม่มีเสถียรภาพและส่งผลให้การทำงานขององค์กรเกิดการสะดุดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่ง MATRIX ERP ไม่เพียงช่วยลดค่าใช้จ่ายรายปีขององค์กรลง ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรโดยระหว่างการใช้งานจะไม่มีปัญหาใดๆ ที่ทำให้การทำงานต้องชะงัก เพราะการให้บริการผ่านเทคโนโลยี Cloud Computing นั้นจะมีทีมวิศวกรทางด้านไอทีที่มีความเชี่ยวชาญทำหน้าที่ดูแลระบบ 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน

- มีซอฟต์แวร์ที่ดีใช้ โดยที่ไม่ต้องลงทุนสูง ในขณะที่ช่วยแก้ปัญหาและลดต้นทุนให้กับองค์กรที่ใช้ ERP แบบเดิม MATRIX ERP ก็ยังช่วยให้องค์กรขนาดกลางลงมาที่มีงบประมาณจำกัดมีโอกาสนำซอฟต์แวร์ที่ดีไปใช้ในการจัดการหรือดำเนินงานขององค์กรได้ง่ายขึ้น เพราะไม่จำเป็นต้องลงทุนสูงเพื่อเตรียมการทางด้านระบบหรือฮาร์ดแวร์ เลือกใช้เฉพาะฟังก์ชันที่ต้องการและจ่ายค่าบริการตามขอบเขตการใช้งานซึ่งมีค่าบริการต่อเดือนหรือเมื่อคิดรวมในแต่ละปีถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อมีซอฟต์แวร์ที่ดี มีระบบที่ดี ย่อมช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น เมื่อองค์กรเติบโตขึ้นสามารถเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานโดยต่อยอดจากระบบที่มีอยู่แล้วได้ทันที

- เสนอราคาลูกค้า 100 รายได้ใน 7 วัน อีกตัวอย่างหนึ่งขององค์กรที่ MATRIX ERP เข้าไปช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจคือ การคำนวณต้นทุนสินค้าของบริษัทจิวเวลรี่แห่งหนึ่ง ซึ่งมีปัญหาความล่าช้าในการเสนอราคากับลูกค้า จนทำให้ต้องเสียออร์เดอร์ไปจำนวนมาก

               ที่ผ่านมาองค์กรแห่งนี้จะได้รับออร์เดอร์ลูกค้านับ 100 รายอยู่เสมอหลังการออกงานแสดงสินค้า ด้วยความที่เป็นงาน Made to Order ทำให้การเสนอราคาแตกต่างกันไป ด้วยความที่ไม่มีซอฟต์แวร์ช่วยในการคำนวณต้นทุนในแต่ละครั้งต้องใช้เวลากว่า 3 เดือนกว่าที่จะเสนอราคาให้กับลูกค้า 100 รายได้ทั้งหมด ทำให้ต้องสูญเสียออร์เดอร์ไปกว่า 70% เพราะลูกค้าไม่สามารถรอได้ แต่เมื่อนำ MATRIX ERP เข้าไปช่วยในการคำนวณต้นทุนทำให้สามารถเสนอราคาลูกค้าทั้งหมดจำนวนกว่า 100 รายได้ภายใน 7 วันเท่านั้น

สนใจใช้บริการ MATRIX ERP ของ CS LOXINFO สามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง  matrixerp@csloxinfo.net   หรือ 02-263-8229 กด 2 www.matrixerp.in.th Thereafter, clapton and bruce both graduated from the blues academy that was john mayall’s domyhomework.guru bluesbreakers