MATRIX HRM by CS LOXINFO ซอฟต์แวร์ออนไลน์ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

 

pic HRM

การบริหารจัดการบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเป็นส่วนงานหนึ่งที่มีรายละเอียดทั้งข้อมูลและปริมาณงานจำนวนมากที่ต้องจัดทำ ไม่เพียงเท่านั้นงานในส่วนนี้ยังมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากเกี่ยวข้องโดยตรงในการขับเคลื่อนองค์กร

ซีเอส ล็อกซอินโฟ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดีจึงได้พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรที่มีชื่อว่า MATRIX HRM ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์หนึ่งที่อยู่ภายใต้บริการ Software as a Service (SaaS) หรือการให้บริการซอฟต์แวร์ออนไลน์ขึ้นมา

ซอฟต์แวร์ออนไลน์ให้บริการผ่าน Cloud Computing

Software as a Service เป็นการให้บริการซอฟต์แวร์ออนไลน์ซึ่งแตกต่างหรือมีรูปแบบการให้บริการซอฟต์แวร์ที่เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ซึ่งรูปแบบการให้บริการที่เปลี่ยนไปนี้ช่วยให้องค์กรได้รับประโยชน์ทันทีที่เริ่มใช้บริการนั่นคือ…

 • ลดปัญหาความยุ่งยากในการจัดเตรียมระบบ
 • ลดต้นทุนทางด้านฮาร์ดแวร์
 • ลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านไอที

ซอฟต์แวร์แบบเดิมจะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ลงบนคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในการจัดเตรียมอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ไม่ใช่เพียงแค่การจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเข้ามาในองค์กรเท่านั้น แต่ยังต้องจัดทำห้องเซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่ายซึ่งเป็นสิ่งที่มีความยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ในขณะที่การใช้บริการ Software as a Service ไม่ต้องมีความยุ่งยากในการเตรียมการสิ่งเหล่านั้นเลย

ทำงานจึงไม่จำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก องค์กรอาจไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหรือจัดหาอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ใหม่เพื่อให้รองรับการทำงานของซอฟต์แวร์ เนื่องจากการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลของซอฟต์แวร์เป็นการให้บริการผ่านเทคโนโลยี Cloud Computing ฮาร์ดแวร์ซึ่งทำหน้าที่ประมวลผลหรือการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ จะถูกติดตั้งอยู่ภายใน Data Center หรือศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรฐานของ ซีเอส ล็อกซอินโฟ และเชื่อมต่อกับผู้ใช้ผ่านเบราเซอร์ด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

การใช้ซอฟต์แวร์ออนไลน์ไม่ใช่เรื่องใหม่ ในต่างประเทศได้เปลี่ยนรูปแบบการใช้งานซอฟต์แวร์จากเดิมที่ต้องติดตั้งโปรแกรมลงบนคอมพิวเตอร์ไปเป็นการใช้งานแบบออนไลน์นานแล้ว และไม่ต้องกังวลในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลแต่อย่างใดเพราะ ซีเอส ล็อกซอินโฟ ก็ให้บริการ Data Center มาเป็นเวลานานแล้วเช่นกัน โดยปัจจุบันมี Data Center ซึ่งมีมาตรฐานพร้อมให้บริการถึง 3 แห่ง เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นขององค์กรหรือหน่วยงานของภาครัฐในการนำข้อมูลไปฝากไว้ภายใน Data Center เพื่อสำรองข้อมูลเมื่อมีเหตฉุกเฉินเกิดขึ้น เช่น เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี 2554

นอกจากมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและมีความปลอดภัยอย่างแน่นอน การที่ซอฟต์แวร์และการจัดเก็บข้อมูลอยู่บน Data Center องค์กรยังจะได้รับประโยชน์อีกด้านหนึ่งที่สำคัญมากนั่นคือ เรื่องของประสิทธิภาพในการทำงาน

 • ซอฟต์แวร์ไม่มีปัญหาระหว่างการใช้งาน
 • ได้รับการอัพเดทซอฟต์แวร์อยู่เสมอโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา

การใช้งานซอฟต์แวร์แบบเดิมหากมีปัญหาใดเกิดขึ้นการทำงานจะเกิดการชะงักทันทีและต้องรอผู้ให้บริการเข้ามาดำเนินการแก้ไข แต่ Software as a Service ผู้ใช้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเพราะภายใน Data Center มีวิศวกรทำหน้าที่ดูแลระบบ 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน นอกจากซอฟต์แวร์จะอยู่ในสถานะที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา ผู้ใช้ยังจะได้ใช้ซอฟต์แวร์ที่มีการอัพเดทล่าสุดอยู่เสมอโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับงานบางงานที่มีความเร่งด่วนหรือในส่วนของผู้บริหารสามารถที่จะทำงานหรือเรียกดูข้อมูลจากซอฟต์แวร์ได้ทุกที่ทุกเวลาขอเพียงสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

ภาพรวมของซอฟต์แวร์ MATRIX HRM

MATRIX HRM หรือ ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ที่ ซีเอส ล็อกซอินโฟ ได้พัฒนาขึ้นมา ไม่เพียงมีข้อดีในเรื่องของการทำงานผ่าน Cloud Computing ตามที่ได้แนะนำไป ตัวของซอฟต์แวร์เองก็ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นอย่างดีในทุกๆ ฟังก์ชัน พร้อมที่จะรองรับการทำงานสำหรับฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรในทุกๆ มิติ ทั้ง

 • ทะเบียนประวัติบุคลากร (Employee Management)
 • ระบบจัดการข้อมูลการทำงานประจำวัน (Time Attendance)
 • ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน (Payroll)
 • ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (Evaluation)

การพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่ได้คำนึงถึงเพียงแค่ปัจจัยพื้นฐานที่ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรต้องทำได้ แต่ได้นำประสบการณ์จริงทั้งของผู้พัฒนาและปัญหาของผู้ใช้งานซึ่งทำงานทางด้านนี้โดยตรงภายใต้เงื่อนไขของปัญหาในลักษณะต่างๆ มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาร่วมกันด้วยเพื่อให้ MATRIX HRM เป็นซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรอย่างแท้จริง พร้อมทั้งมีการพัฒนาต่อยอดเพื่อการใช้งานในอนาคต

ลดภาระการจัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร

ในองค์กรที่มีพนักงานจำนวนมากหากไม่มีระบบการจัดการที่ดีงานในส่วนนี้จะสร้างภาระและปัญหาในการทำงานให้อย่างมาก ตรงกันข้ามถ้ามีระบบจัดการที่ดีไม่เพียงที่จะช่วยลดภาระการทำงานลงเท่านั้น แต่ยังทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับในการจัดทำประวัติบุคลากร (Employee Management) เมื่อใช้ซอฟร์แวร์ MATRIX HRM คือเรื่องของการบันทึกและจัดทำฐานข้อมูลพนักงาน ฝ่ายบุคคลไม่ต้องมีปัญหากับการจัดทำประวัติพนักงานที่ซ้ำซ้อนอีกต่อไป คีย์ข้อมูลของพนักงานเข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียวเท่านั้นจากนั้นก็สามารถดึงข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประกอบการดำเนินการต่างๆ ได้ทันที ซึ่งภายในซอฟต์แวร์มีช่องให้กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวของแต่ละบุคคลอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นสถานะภาพส่วนตัว, ที่อยู่อาศัย, การศึกษา, ประวัติการทำงาน, การประเมินการทำงาน, ความสามารถพิเศษ, การหักลดหย่อนเฉพาะบุคคล ฯลฯ รวมถึงการจัดการด้านการฝึกอบรมและ ประวัติการฝึกอบรมของพนักงานโดยมีรายงานสนับสนุนได้หลากหลายรูปแบบทั้งรายงานสรุปและรายงานประจำวัน

การใช้งานในส่วนนี้ยังสามารถเชื่อมโยงกับเครื่องอ่านบัตรประชาได้ด้วย เป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้การจัดทำประวัติบุคลากรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เพียงนำเครื่องอ่านบัตรประชาชนมาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานซอฟต์แวร์ MATRIX HRM เมื่อนำบัตรประชาชนของพนักงานมาเสียบเข้าที่เครื่องอ่านข้อมูลของบัตร ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ข้อมูลต่างๆ รวมถึงภาพถ่ายที่ถูกบันทึกไว้ภายในชิป (Chip) บนบัตรประชาชนก็จะถูกดึงไปยังซอฟต์แวร์และบันทึกโดยอัตโนมัติ ช่วยลดจำนวนข้อมูลที่ต้องคีย์ลงไปอีกส่วนหนึ่ง

นอกจากนั้นงานในส่วนของการจัดการข้อมูลบุคลากร ซอฟต์แวร์ MATRIX HRM ยังมีความสามารถเหล่านี้ด้วย

 • รองรับโครงสร้างองค์กรได้หลายระดับ ตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กจนถึงองค์กรขนาดใหญ่
 • สามารถจัดการสิทธิ์การใช้งานตามสาขาและประเภทบุคลากรได้ตามลำดับ
 • รองรับการเชื่องโยงและทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ ERP (Enterprise Resource Planning)

แก้ไขปัญหาเรื่องบันทึกเวลาการทำงานแบบกะ

การจัดการข้อมูลการทำงานประจำวัน (Time Attendance) เป็นงานที่มีความยุ่งยากไม่น้อยไปกว่างานส่วนอื่นๆ โดยเฉพาะในองค์กรที่มีเวลาการทำงานมากกว่า 1 ช่วงเวลา หรือมีการทำงานแบบกะ (Shift) งานในส่วนนี้ก็จะซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

การตรวจสอบเวลาการทำงานด้วยสายตาอาจทำได้ แต่เมื่อเปรียบเทียบถึงข้อดีข้อเสียและความคุ้มค่าในระยะยาวแล้ว การนำซอฟต์แวร์เข้าไปช่วยบริหารจัดการไม่เพียงลดภาระของผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล แต่ยังลดความผิดพลาดซึ่งมีผลโดยตรงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของบริษัท

ปัญหาความผิดพลาดในการตรวจบันทึกเวลาการทำงานนี้มีกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง เป็นการบอกเล่าจากประสบการณ์ของผู้ที่ทำหน้าที่ในส่วนนี้โดยตรง ที่เป็นเช่นนั้นเพราะการตรวจด้วยสายตาจากข้อมูลที่บันทึกในกระดาษซึ่งมีรายการข้อมูลจำนวนมากย่อมมีความเป็นไปได้ที่จะผิดพลาดหรือตกหล่นในการตรวจนับและทำรายงานสรุปเวลาการทำงานของพนักงานแต่ละคน ไม่ว่าจะบันทึกเวลาการทำงานน้อยกว่าความเป็นจริงหรือเกินจากความเป็นจริงล้วนไม่เป็นผลดีทั้งสิ้น การสรุปเวลาการทำงานน้อยกว่าความเป็นจริงก็จะส่งผลต่อรายรับของพนักงาน แต่หากสรุปเวลาการทำงานเกินจากความเป็นจริงผลเสียก็จะเกิดขึ้นกับองค์กรเอง

การบันทึกเวลาการทำงานไม่เพียงแค่สามารถบันทึกเวลาเข้าและออกโดยทั่วไปในลักษณะของการเริ่มงานในตอนเช้าและเลิกงานในตอนเย็นเท่านั้น แม้ว่าในองค์กรจะมีการทำงานเป็นช่วงเวลาหรือการทำงานแบบกะ คุณสมบัติในส่วนของการบันทึกเวลาการทำงานก็พร้อมที่รองรับเงื่อนไขการบันทึกเวลาทุกรูปแบบทั้งการเซ็ตกะได้ไม่จำกัด เซ็ตกะข้ามวันได้ หรือกำหนดกะยืดหยุ่นได้

ในการทำงานแบบกะนอกจากมีความยุ่งยากในเรื่องของการกำหนดช่วงเวลาการทำงานแล้ว ยังมีปัญหาเกี่ยวกับวันและเวลาด้วย เนื่องจากบางกะมีความคาบเกี่ยวกันระหว่างวันก่อนหน้าและวันถัดไป เช่น กะที่เริ่มทำงานตอนเที่ยงคืน หากพนักงานรูดบัตรก่อนเวลาก็จะถือว่าเป็นคนละวันกัน แต่หากรูดบัตรหลังเที่ยงคืนก็จะถือว่ามาทำงานสาย อีกทั้งในบางองค์กรที่มีการทำงานแบบกะยังมีเงื่อนไขในลักษณะของการพักที่ไม่เป็นเวลา พนักงานมีการพักไม่ตรงกันและไม่สามารถกำหนดเวลาพักที่แน่นอนได้ มีความยุ่งยากไม่น้อยเกี่ยวกับการบันทึกเวลาการทำงาน แต่ซอฟต์แวร์ MATRIX HRM ก็สามารถแก้ปัญหาและตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้นขององค์กรได้ทั้งหมดไม่ว่าจะมีเงื่อนไขอย่างไร

ดึงข้อมูลจากเครื่องรูดบัตรโดยอัตโนมัติ

อีกความสามารถหนึ่งของการตรวจสอบเวลาการทำงานคือ ซอฟต์แวร์มีฟีเจอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องรูดบัตรได้ หากเครื่องรูดบัตรเป็นรุ่นที่รองรับการทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถที่จะดึงข้อมูลเวลาการทำงานที่บันทึกไว้มาตรวจสอบหรือบันทึกในคอมพิวเตอร์ได้ทันทีโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องเสียเวลาเอ็กพอร์ตข้อมูลจากเครื่องรูดบัตรออกมาก่อนแล้วคีย์ข้อมูลเพื่อบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่ง

รองรับมาตรฐานใหม่ๆ ของทางราชการ

เกี่ยวกับการจัดทำเงินเดือนและค่าตอบแทน (Payroll) ซึ่งมีสิ่งที่ต้องทำหลายอย่างทั้งการกำหนดงวดการจ่ายเงินของพนักงาน จัดทำข้อมูลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จัดทำข้อมูลประกันสังคม และอื่นๆ ซอฟต์แวร์ MATRIX HRM ก็มีคุณสมบัติเด่นหลายประการที่จะช่วยให้การทำงานมีความสะดวกมากขึ้น ได้แก่…

- สามารถป้อนข้อมูลเงินได้หรือเงินหักพิเศษได้

- สามารถตั้งค่าเงินได้รายการหักพิเศษประจำได้

- สามารถคำนวณการทำงานล่วงเวลาหรือกะย้อนหลังได้

- สามารถแบ่งกลุ่มการจ่ายเงินได้

- สามารถกำหนดประเภทเงินได้และรายการหักได้ไม่จำกัด

- สามารถกำหนดได้ว่าเงินได้บางตัวจะให้หักภาษีหรือไม่หัก

การใช้งานในส่วนนี้ซอฟต์แวร์จะมีความยืดหยุ่นอย่างมาก เนื่องจากพนักงานแต่ละคนต่างมีข้อมูลรายได้หรือการลดหย่อนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หรือในส่วนของทางราชการเองก็มีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มอยู่เสมอ ซอฟต์แวร์ก็พร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องตามปกติ เช่น เรื่องของการลดหย่อนภาษีจากค่าเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศตามนโยบายของรัฐบาลเมื่อปี 2558 องค์กรที่ใช้ซอฟต์แวร์ MATRIX HRM สามารถจัดทำข้อมูลของพนักงานที่ได้รับค่าลดหย่อนพิเศษดังกล่าวได้โดยที่ไม่ต้องแยกไปทำเอกสารหรือข้อมูลต่างหากอีกชุดหนึ่ง สามารถเลือกเงื่อนไขรายการหักลดหย่อนเพิ่มเติมภายในหน้าจอการใช้งานซอฟต์แวร์ได้เลย

องค์กรบางแห่งมีปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าทำงานล่วงเวลา ไม่สามารถจ่ายค่าจ้างได้เต็มเดือนเนื่องจากต้องเผื่อเวลาในการทำบัญชี เช่น จะคิดเงินค่าทำงานล่วงเวลาได้ตั้งแต่วันที่ 1-25 ต้องเผื่อเวลาการทำบัญชีประมาณ 5 วัน ทำให้ยอดของวันที่ 26-30 ต้องยกไปจ่ายในเดือนถัดไป แต่ซอฟต์แวร์ MATRIX HRM สามารถแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวได้โดยใช้เงื่อนไขในการคำนวณและจ่ายค่าจ้างแบบกะย้อนหลัง ซึ่งจะทำให้พนักงานได้รับค่าทำงานล่วงเวลาของแต่ละเดือนอย่างครบถ้วน และการทำงานของทางบัญชีก็จะเป็นไปอย่างมีระบบ

ไม่เพียงเท่านั้นซอฟต์แวร์ยังรองรับเรื่องของ e-Payment ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การโอน-รับเงินวิธีใหม่ที่เรียกว่า Prompt Pay เป็นต้น ซึ่งซอฟต์แวร์มีมาตรฐานที่พร้อมเชื่อมโยงกับธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง

ประเมินพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสามารถของซอฟต์แวร์ในการประเมินผลการทำงานของพนักงานสามารถกำหนดงวดในการประเมินได้มากกว่า 1 ครั้งต่อปีและแต่ละครั้งของการประเมินสามารถประเมินได้มากกว่า 1 รอบ นอกจากนั้นยังกำหนดเงื่อนไขได้หลากหลายลักษณะหลายเงื่อนไขตามที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลโดยการแยกตามเกณฑ์หรือแยกตามบุคลากร

กำหนดแบบในการประเมินได้ไม่จำกัด เพื่อรองรับหัวข้อการประเมินของพนักงานในแต่ละตำแหน่งหน้าที่ซึ่งมีเนื้อหาในการประเมินต่างกัน รวบรวมคะแนนและสรุปผลการประเมินได้ เก็บประวัติการประเมินผลแต่ละครั้งได้ และท้ายที่สุดของการประเมินจะสรุปผลโดยยึดตามค่าเฉลี่ยหรือการประเมินจากหัวหน้างานหรือผู้บริหารก็ได้

HR Self Service ระบบการให้บริการตนเอง

นอกเหนือจากคุณสมบัติต่างๆ ที่ซอฟต์แวร์สามารถตอบสนองงานในส่วนของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้ทั้งหมดแล้ว ยังมีอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรมีความสมบูรณ์แบบมากที่สุดนั่นคือ HR Self Service หรือระบบการให้บริการตนเอง

HR Self Service จะช่วยอำนวยความสะดวกทั้งด้านของพนักงานและด้านของผู้ดูแลงานในส่วนของทรัพยากรมนุษย์หรือผู้จัดการฝ่ายบุคคล เกี่ยวกับ…

- การลา

- การขออนุมัติทำงานล่วงเวลา

- การขอสลิป (Slip) เงินเดือน

- ปรับปรุงประวัติส่วนตัวของพนักงาน

การขอลางานหรือขอทำงานล่วงเวลา พนักงานสามารถขอผ่านระบบ HR Self Service และรับทราบผลการอนุมัติได้ผ่าน Mobile App หรือ Kiosk Desktop โดยที่ไม่ต้องเข้าไปพบหัวหน้าหรือผู้จัดการฝ่ายโดยตรง

เรื่องของสลิปเงินเดือนหากพนักงานมีความจำเป็นต้องใช้สลิปเพื่อนำไปทำธุรกรรมใดๆ ก็สามารถที่จะพิมพ์สลิปได้ด้วยตนเอง ฝ่ายบัญชีไม่จำเป็นต้องทำสลิปให้กับพนักงานทุกคนในทุกๆ เดือน นอกจากลดภาระงานแล้วยังลดการใช้กระดาษลงอีกด้วยเป็นการช่วยประหยัดทรัพยากรได้อีกทางหนึ่ง หรือพนักงานคนใดต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวก็สามารถส่งเอกสารเพื่อปรับปรุงข้อมูลผ่านระบบให้บริการตนเองได้เลย

ระบบการให้บริการตนเองมี 2 วิธีคือ Mobile App และ Kiosk Desktop องค์กรจะเลือกใช้ทั้ง 2 วิธี หรือเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ตามความเหมาะสม

 • Mobile App เป็นการใช้งานผ่านแอพพลิเคชันบริการตนเองบนสมาร์ทโฟน วิธีนี้เหมาะกับองค์กรที่ผู้ใช้มีสมาร์ทโฟนและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานแอพพลิเคชัน
 • Kiosk Desktop เป็นการใช้ซอฟต์แวร์บริการตนเองผ่านคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งไว้ ณ จุดใดจุดหนึ่งภายในอาคารหรือสถานที่ทำงาน วิธีนี้เหมาะกับองค์กรที่มีพนักงานจำนวนมากหรือการใช้งานภายในโรงงานซึ่งพนักงานอาจจะไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน หรือไม่มีความเข้าใจและความสะดวกในการใช้งานแอพพลิเคชัน

ใช้งานได้หลายภาษา รองรับ AEC

เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซีเอส ล็อกซอินโฟ ยังได้พัฒนาให้ซอฟต์แวร์ให้รองรับภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนทั้ง ภาษาลาว ภาษากัมพูชา ภาษาพม่า และอื่นๆ ดังนั้นหากองค์กรใดที่มีการขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านก็สามารถที่จะนำซอฟต์แวร์ MATRIX HRM ไปใช้ในการบริหารบุคลากรในประเทศนั้นๆ ได้ ช่วยให้การวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์มีความสะดวกยิ่งขึ้นเนื่องจากจะเป็นมาตรฐานและระบบเดียวกันทั้งบริษัทที่อยู่ในประเทศและบริษัทในเครือที่มีการขยายสาขาหรือเครือข่ายไปยังต่างประเทศ

ซอฟต์แวร์ MATRIX HRM มีการปรับปรุงเรื่องของการใช้งานทั้งในส่วนของการแสดงผลและเมนูคำสั่งอยู่เสมอเพื่อให้ผู้ใช้ทำความเข้าใจได้ง่ายและใช้งานได้สะดวกที่สุด ที่สำคัญคือต้องการให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้เองตามที่ต้องการ สนใจใช้บริการซอฟต์แวร์ MATRIX HRM ของ ซีเอส ล็อกซอินโฟ ติดต่อได้ที่ matrixerp@csloxinfo.net หรือ 02-263-8229 กด 2 เว็บไซต์ www.matrixhrm.in.th

  All were seasoned veterans of the british blues scene, with bruce and baker emerging as members of the graham bond organisation and eric clapton gaining his first glimpse of fame with the yardbirds