MATRIX HRM by CS LOXINFO ซอฟต์แวร์ออนไลน์ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

 

pic HRM

การบริหารจัดการบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเป็นส่วนงานหนึ่งที่มีรายละเอียดทั้งข้อมูลและปริมาณงานจำนวนมากที่ต้องจัดทำ ไม่เพียงเท่านั้นงานในส่วนนี้ยังมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากเกี่ยวข้องโดยตรงในการขับเคลื่อนองค์กร

ซีเอส ล็อกซอินโฟ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดีจึงได้พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรที่มีชื่อว่า MATRIX HRM ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์หนึ่งที่อยู่ภายใต้บริการ Software as a Service (SaaS) หรือการให้บริการซอฟต์แวร์ออนไลน์ขึ้นมา

ซอฟต์แวร์ออนไลน์ให้บริการผ่าน Cloud Computing

Software as a Service เป็นการให้บริการซอฟต์แวร์ออนไลน์ซึ่งแตกต่างหรือมีรูปแบบการให้บริการซอฟต์แวร์ที่เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ซึ่งรูปแบบการให้บริการที่เปลี่ยนไปนี้ช่วยให้องค์กรได้รับประโยชน์ทันทีที่เริ่มใช้บริการนั่นคือ…

 • ลดปัญหาความยุ่งยากในการจัดเตรียมระบบ
 • ลดต้นทุนทางด้านฮาร์ดแวร์
 • ลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านไอที

ซอฟต์แวร์แบบเดิมจะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ลงบนคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในการจัดเตรียมอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ไม่ใช่เพียงแค่การจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเข้ามาในองค์กรเท่านั้น แต่ยังต้องจัดทำห้องเซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่ายซึ่งเป็นสิ่งที่มีความยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ในขณะที่การใช้บริการ Software as a Service ไม่ต้องมีความยุ่งยากในการเตรียมการสิ่งเหล่านั้นเลย

ทำงานจึงไม่จำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก องค์กรอาจไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหรือจัดหาอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ใหม่เพื่อให้รองรับการทำงานของซอฟต์แวร์ เนื่องจากการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลของซอฟต์แวร์เป็นการให้บริการผ่านเทคโนโลยี Cloud Computing ฮาร์ดแวร์ซึ่งทำหน้าที่ประมวลผลหรือการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ จะถูกติดตั้งอยู่ภายใน Data Center หรือศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรฐานของ ซีเอส ล็อกซอินโฟ และเชื่อมต่อกับผู้ใช้ผ่านเบราเซอร์ด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

การใช้ซอฟต์แวร์ออนไลน์ไม่ใช่เรื่องใหม่ ในต่างประเทศได้เปลี่ยนรูปแบบการใช้งานซอฟต์แวร์จากเดิมที่ต้องติดตั้งโปรแกรมลงบนคอมพิวเตอร์ไปเป็นการใช้งานแบบออนไลน์นานแล้ว และไม่ต้องกังวลในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลแต่อย่างใดเพราะ ซีเอส ล็อกซอินโฟ ก็ให้บริการ Data Center มาเป็นเวลานานแล้วเช่นกัน โดยปัจจุบันมี Data Center ซึ่งมีมาตรฐานพร้อมให้บริการถึง 3 แห่ง เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นขององค์กรหรือหน่วยงานของภาครัฐในการนำข้อมูลไปฝากไว้ภายใน Data Center เพื่อสำรองข้อมูลเมื่อมีเหตฉุกเฉินเกิดขึ้น เช่น เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี 2554

นอกจากมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและมีความปลอดภัยอย่างแน่นอน การที่ซอฟต์แวร์และการจัดเก็บข้อมูลอยู่บน Data Center องค์กรยังจะได้รับประโยชน์อีกด้านหนึ่งที่สำคัญมากนั่นคือ เรื่องของประสิทธิภาพในการทำงาน

 • ซอฟต์แวร์ไม่มีปัญหาระหว่างการใช้งาน
 • ได้รับการอัพเดทซอฟต์แวร์อยู่เสมอโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา

การใช้งานซอฟต์แวร์แบบเดิมหากมีปัญหาใดเกิดขึ้นการทำงานจะเกิดการชะงักทันทีและต้องรอผู้ให้บริการเข้ามาดำเนินการแก้ไข แต่ Software as a Service ผู้ใช้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเพราะภายใน Data Center มีวิศวกรทำหน้าที่ดูแลระบบ 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน นอกจากซอฟต์แวร์จะอยู่ในสถานะที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา ผู้ใช้ยังจะได้ใช้ซอฟต์แวร์ที่มีการอัพเดทล่าสุดอยู่เสมอโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับงานบางงานที่มีความเร่งด่วนหรือในส่วนของผู้บริหารสามารถที่จะทำงานหรือเรียกดูข้อมูลจากซอฟต์แวร์ได้ทุกที่ทุกเวลาขอเพียงสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

ภาพรวมของซอฟต์แวร์ MATRIX HRM

MATRIX HRM หรือ ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ที่ ซีเอส ล็อกซอินโฟ ได้พัฒนาขึ้นมา ไม่เพียงมีข้อดีในเรื่องของการทำงานผ่าน Cloud Computing ตามที่ได้แนะนำไป ตัวของซอฟต์แวร์เองก็ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นอย่างดีในทุกๆ ฟังก์ชัน พร้อมที่จะรองรับการทำงานสำหรับฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรในทุกๆ มิติ ทั้ง

 • ทะเบียนประวัติบุคลากร (Employee Management)
 • ระบบจัดการข้อมูลการทำงานประจำวัน (Time Attendance)
 • ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน (Payroll)
 • ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (Evaluation)

การพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่ได้คำนึงถึงเพียงแค่ปัจจัยพื้นฐานที่ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรต้องทำได้ แต่ได้นำประสบการณ์จริงทั้งของผู้พัฒนาและปัญหาของผู้ใช้งานซึ่งทำงานทางด้านนี้โดยตรงภายใต้เงื่อนไขของปัญหาในลักษณะต่างๆ มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาร่วมกันด้วยเพื่อให้ MATRIX HRM เป็นซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรอย่างแท้จริง พร้อมทั้งมีการพัฒนาต่อยอดเพื่อการใช้งานในอนาคต

ลดภาระการจัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร

ในองค์กรที่มีพนักงานจำนวนมากหากไม่มีระบบการจัดการที่ดีงานในส่วนนี้จะสร้างภาระและปัญหาในการทำงานให้อย่างมาก ตรงกันข้ามถ้ามีระบบจัดการที่ดีไม่เพียงที่จะช่วยลดภาระการทำงานลงเท่านั้น แต่ยังทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับในการจัดทำประวัติบุคลากร (Employee Management) เมื่อใช้ซอฟร์แวร์ MATRIX HRM คือเรื่องของการบันทึกและจัดทำฐานข้อมูลพนักงาน ฝ่ายบุคคลไม่ต้องมีปัญหากับการจัดทำประวัติพนักงานที่ซ้ำซ้อนอีกต่อไป คีย์ข้อมูลของพนักงานเข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียวเท่านั้นจากนั้นก็สามารถดึงข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประกอบการดำเนินการต่างๆ ได้ทันที ซึ่งภายในซอฟต์แวร์มีช่องให้กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวของแต่ละบุคคลอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นสถานะภาพส่วนตัว, ที่อยู่อาศัย, การศึกษา, ประวัติการทำงาน, การประเมินการทำงาน, ความสามารถพิเศษ, การหักลดหย่อนเฉพาะบุคคล ฯลฯ รวมถึงการจัดการด้านการฝึกอบรมและ ประวัติการฝึกอบรมของพนักงานโดยมีรายงานสนับสนุนได้หลากหลายรูปแบบทั้งรายงานสรุปและรายงานประจำวัน

การใช้งานในส่วนนี้ยังสามารถเชื่อมโยงกับเครื่องอ่านบัตรประชาได้ด้วย เป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้การจัดทำประวัติบุคลากรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เพียงนำเครื่องอ่านบัตรประชาชนมาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานซอฟต์แวร์ MATRIX HRM เมื่อนำบัตรประชาชนของพนักงานมาเสียบเข้าที่เครื่องอ่านข้อมูลของบัตร ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ข้อมูลต่างๆ รวมถึงภาพถ่ายที่ถูกบันทึกไว้ภายในชิป (Chip) บนบัตรประชาชนก็จะถูกดึงไปยังซอฟต์แวร์และบันทึกโดยอัตโนมัติ ช่วยลดจำนวนข้อมูลที่ต้องคีย์ลงไปอีกส่วนหนึ่ง

นอกจากนั้นงานในส่วนของการจัดการข้อมูลบุคลากร ซอฟต์แวร์ MATRIX HRM ยังมีความสามารถเหล่านี้ด้วย

 • รองรับโครงสร้างองค์กรได้หลายระดับ ตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กจนถึงองค์กรขนาดใหญ่
 • สามารถจัดการสิทธิ์การใช้งานตามสาขาและประเภทบุคลากรได้ตามลำดับ
 • รองรับการเชื่องโยงและทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ ERP (Enterprise Resource Planning)

แก้ไขปัญหาเรื่องบันทึกเวลาการทำงานแบบกะ

การจัดการข้อมูลการทำงานประจำวัน (Time Attendance) เป็นงานที่มีความยุ่งยากไม่น้อยไปกว่างานส่วนอื่นๆ โดยเฉพาะในองค์กรที่มีเวลาการทำงานมากกว่า 1 ช่วงเวลา หรือมีการทำงานแบบกะ (Shift) งานในส่วนนี้ก็จะซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

การตรวจสอบเวลาการทำงานด้วยสายตาอาจทำได้ แต่เมื่อเปรียบเทียบถึงข้อดีข้อเสียและความคุ้มค่าในระยะยาวแล้ว การนำซอฟต์แวร์เข้าไปช่วยบริหารจัดการไม่เพียงลดภาระของผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล แต่ยังลดความผิดพลาดซึ่งมีผลโดยตรงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของบริษัท

ปัญหาความผิดพลาดในการตรวจบันทึกเวลาการทำงานนี้มีกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง เป็นการบอกเล่าจากประสบการณ์ของผู้ที่ทำหน้าที่ในส่วนนี้โดยตรง ที่เป็นเช่นนั้นเพราะการตรวจด้วยสายตาจากข้อมูลที่บันทึกในกระดาษซึ่งมีรายการข้อมูลจำนวนมากย่อมมีความเป็นไปได้ที่จะผิดพลาดหรือตกหล่นในการตรวจนับและทำรายงานสรุปเวลาการทำงานของพนักงานแต่ละคน ไม่ว่าจะบันทึกเวลาการทำงานน้อยกว่าความเป็นจริงหรือเกินจากความเป็นจริงล้วนไม่เป็นผลดีทั้งสิ้น การสรุปเวลาการทำงานน้อยกว่าความเป็นจริงก็จะส่งผลต่อรายรับของพนักงาน แต่หากสรุปเวลาการทำงานเกินจากความเป็นจริงผลเสียก็จะเกิดขึ้นกับองค์กรเอง

การบันทึกเวลาการทำงานไม่เพียงแค่สามารถบันทึกเวลาเข้าและออกโดยทั่วไปในลักษณะของการเริ่มงานในตอนเช้าและเลิกงานในตอนเย็นเท่านั้น แม้ว่าในองค์กรจะมีการทำงานเป็นช่วงเวลาหรือการทำงานแบบกะ คุณสมบัติในส่วนของการบันทึกเวลาการทำงานก็พร้อมที่รองรับเงื่อนไขการบันทึกเวลาทุกรูปแบบทั้งการเซ็ตกะได้ไม่จำกัด เซ็ตกะข้ามวันได้ หรือกำหนดกะยืดหยุ่นได้

ในการทำงานแบบกะนอกจากมีความยุ่งยากในเรื่องของการกำหนดช่วงเวลาการทำงานแล้ว ยังมีปัญหาเกี่ยวกับวันและเวลาด้วย เนื่องจากบางกะมีความคาบเกี่ยวกันระหว่างวันก่อนหน้าและวันถัดไป เช่น กะที่เริ่มทำงานตอนเที่ยงคืน หากพนักงานรูดบัตรก่อนเวลาก็จะถือว่าเป็นคนละวันกัน แต่หากรูดบัตรหลังเที่ยงคืนก็จะถือว่ามาทำงานสาย อีกทั้งในบางองค์กรที่มีการทำงานแบบกะยังมีเงื่อนไขในลักษณะของการพักที่ไม่เป็นเวลา พนักงานมีการพักไม่ตรงกันและไม่สามารถกำหนดเวลาพักที่แน่นอนได้ มีความยุ่งยากไม่น้อยเกี่ยวกับการบันทึกเวลาการทำงาน แต่ซอฟต์แวร์ MATRIX HRM ก็สามารถแก้ปัญหาและตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้นขององค์กรได้ทั้งหมดไม่ว่าจะมีเงื่อนไขอย่างไร

ดึงข้อมูลจากเครื่องรูดบัตรโดยอัตโนมัติ

อีกความสามารถหนึ่งของการตรวจสอบเวลาการทำงานคือ ซอฟต์แวร์มีฟีเจอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องรูดบัตรได้ หากเครื่องรูดบัตรเป็นรุ่นที่รองรับการทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถที่จะดึงข้อมูลเวลาการทำงานที่บันทึกไว้มาตรวจสอบหรือบันทึกในคอมพิวเตอร์ได้ทันทีโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องเสียเวลาเอ็กพอร์ตข้อมูลจากเครื่องรูดบัตรออกมาก่อนแล้วคีย์ข้อมูลเพื่อบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่ง

รองรับมาตรฐานใหม่ๆ ของทางราชการ

เกี่ยวกับการจัดทำเงินเดือนและค่าตอบแทน (Payroll) ซึ่งมีสิ่งที่ต้องทำหลายอย่างทั้งการกำหนดงวดการจ่ายเงินของพนักงาน จัดทำข้อมูลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จัดทำข้อมูลประกันสังคม และอื่นๆ ซอฟต์แวร์ MATRIX HRM ก็มีคุณสมบัติเด่นหลายประการที่จะช่วยให้การทำงานมีความสะดวกมากขึ้น ได้แก่…

- สามารถป้อนข้อมูลเงินได้หรือเงินหักพิเศษได้

- สามารถตั้งค่าเงินได้รายการหักพิเศษประจำได้

- สามารถคำนวณการทำงานล่วงเวลาหรือกะย้อนหลังได้

- สามารถแบ่งกลุ่มการจ่ายเงินได้

- สามารถกำหนดประเภทเงินได้และรายการหักได้ไม่จำกัด

- สามารถกำหนดได้ว่าเงินได้บางตัวจะให้หักภาษีหรือไม่หัก

การใช้งานในส่วนนี้ซอฟต์แวร์จะมีความยืดหยุ่นอย่างมาก เนื่องจากพนักงานแต่ละคนต่างมีข้อมูลรายได้หรือการลดหย่อนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หรือในส่วนของทางราชการเองก็มีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มอยู่เสมอ ซอฟต์แวร์ก็พร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องตามปกติ เช่น เรื่องของการลดหย่อนภาษีจากค่าเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศตามนโยบายของรัฐบาลเมื่อปี 2558 องค์กรที่ใช้ซอฟต์แวร์ MATRIX HRM สามารถจัดทำข้อมูลของพนักงานที่ได้รับค่าลดหย่อนพิเศษดังกล่าวได้โดยที่ไม่ต้องแยกไปทำเอกสารหรือข้อมูลต่างหากอีกชุดหนึ่ง สามารถเลือกเงื่อนไขรายการหักลดหย่อนเพิ่มเติมภายในหน้าจอการใช้งานซอฟต์แวร์ได้เลย

องค์กรบางแห่งมีปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าทำงานล่วงเวลา ไม่สามารถจ่ายค่าจ้างได้เต็มเดือนเนื่องจากต้องเผื่อเวลาในการทำบัญชี เช่น จะคิดเงินค่าทำงานล่วงเวลาได้ตั้งแต่วันที่ 1-25 ต้องเผื่อเวลาการทำบัญชีประมาณ 5 วัน ทำให้ยอดของวันที่ 26-30 ต้องยกไปจ่ายในเดือนถัดไป แต่ซอฟต์แวร์ MATRIX HRM สามารถแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวได้โดยใช้เงื่อนไขในการคำนวณและจ่ายค่าจ้างแบบกะย้อนหลัง ซึ่งจะทำให้พนักงานได้รับค่าทำงานล่วงเวลาของแต่ละเดือนอย่างครบถ้วน และการทำงานของทางบัญชีก็จะเป็นไปอย่างมีระบบ

ไม่เพียงเท่านั้นซอฟต์แวร์ยังรองรับเรื่องของ e-Payment ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การโอน-รับเงินวิธีใหม่ที่เรียกว่า Prompt Pay เป็นต้น ซึ่งซอฟต์แวร์มีมาตรฐานที่พร้อมเชื่อมโยงกับธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง

ประเมินพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสามารถของซอฟต์แวร์ในการประเมินผลการทำงานของพนักงานสามารถกำหนดงวดในการประเมินได้มากกว่า 1 ครั้งต่อปีและแต่ละครั้งของการประเมินสามารถประเมินได้มากกว่า 1 รอบ นอกจากนั้นยังกำหนดเงื่อนไขได้หลากหลายลักษณะหลายเงื่อนไขตามที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลโดยการแยกตามเกณฑ์หรือแยกตามบุคลากร

กำหนดแบบในการประเมินได้ไม่จำกัด เพื่อรองรับหัวข้อการประเมินของพนักงานในแต่ละตำแหน่งหน้าที่ซึ่งมีเนื้อหาในการประเมินต่างกัน รวบรวมคะแนนและสรุปผลการประเมินได้ เก็บประวัติการประเมินผลแต่ละครั้งได้ และท้ายที่สุดของการประเมินจะสรุปผลโดยยึดตามค่าเฉลี่ยหรือการประเมินจากหัวหน้างานหรือผู้บริหารก็ได้

HR Self Service ระบบการให้บริการตนเอง

นอกเหนือจากคุณสมบัติต่างๆ ที่ซอฟต์แวร์สามารถตอบสนองงานในส่วนของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้ทั้งหมดแล้ว ยังมีอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรมีความสมบูรณ์แบบมากที่สุดนั่นคือ HR Self Service หรือระบบการให้บริการตนเอง

HR Self Service จะช่วยอำนวยความสะดวกทั้งด้านของพนักงานและด้านของผู้ดูแลงานในส่วนของทรัพยากรมนุษย์หรือผู้จัดการฝ่ายบุคคล เกี่ยวกับ…

- การลา

- การขออนุมัติทำงานล่วงเวลา

- การขอสลิป (Slip) เงินเดือน

- ปรับปรุงประวัติส่วนตัวของพนักงาน

การขอลางานหรือขอทำงานล่วงเวลา พนักงานสามารถขอผ่านระบบ HR Self Service และรับทราบผลการอนุมัติได้ผ่าน Mobile App หรือ Kiosk Desktop โดยที่ไม่ต้องเข้าไปพบหัวหน้าหรือผู้จัดการฝ่ายโดยตรง

เรื่องของสลิปเงินเดือนหากพนักงานมีความจำเป็นต้องใช้สลิปเพื่อนำไปทำธุรกรรมใดๆ ก็สามารถที่จะพิมพ์สลิปได้ด้วยตนเอง ฝ่ายบัญชีไม่จำเป็นต้องทำสลิปให้กับพนักงานทุกคนในทุกๆ เดือน นอกจากลดภาระงานแล้วยังลดการใช้กระดาษลงอีกด้วยเป็นการช่วยประหยัดทรัพยากรได้อีกทางหนึ่ง หรือพนักงานคนใดต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวก็สามารถส่งเอกสารเพื่อปรับปรุงข้อมูลผ่านระบบให้บริการตนเองได้เลย

ระบบการให้บริการตนเองมี 2 วิธีคือ Mobile App และ Kiosk Desktop องค์กรจะเลือกใช้ทั้ง 2 วิธี หรือเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ตามความเหมาะสม

 • Mobile App เป็นการใช้งานผ่านแอพพลิเคชันบริการตนเองบนสมาร์ทโฟน วิธีนี้เหมาะกับองค์กรที่ผู้ใช้มีสมาร์ทโฟนและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานแอพพลิเคชัน
 • Kiosk Desktop เป็นการใช้ซอฟต์แวร์บริการตนเองผ่านคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งไว้ ณ จุดใดจุดหนึ่งภายในอาคารหรือสถานที่ทำงาน วิธีนี้เหมาะกับองค์กรที่มีพนักงานจำนวนมากหรือการใช้งานภายในโรงงานซึ่งพนักงานอาจจะไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน หรือไม่มีความเข้าใจและความสะดวกในการใช้งานแอพพลิเคชัน

ใช้งานได้หลายภาษา รองรับ AEC

เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซีเอส ล็อกซอินโฟ ยังได้พัฒนาให้ซอฟต์แวร์ให้รองรับภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนทั้ง ภาษาลาว ภาษากัมพูชา ภาษาพม่า และอื่นๆ ดังนั้นหากองค์กรใดที่มีการขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านก็สามารถที่จะนำซอฟต์แวร์ MATRIX HRM ไปใช้ในการบริหารบุคลากรในประเทศนั้นๆ ได้ ช่วยให้การวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์มีความสะดวกยิ่งขึ้นเนื่องจากจะเป็นมาตรฐานและระบบเดียวกันทั้งบริษัทที่อยู่ในประเทศและบริษัทในเครือที่มีการขยายสาขาหรือเครือข่ายไปยังต่างประเทศ

ซอฟต์แวร์ MATRIX HRM มีการปรับปรุงเรื่องของการใช้งานทั้งในส่วนของการแสดงผลและเมนูคำสั่งอยู่เสมอเพื่อให้ผู้ใช้ทำความเข้าใจได้ง่ายและใช้งานได้สะดวกที่สุด ที่สำคัญคือต้องการให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้เองตามที่ต้องการ สนใจใช้บริการซอฟต์แวร์ MATRIX HRM ของ ซีเอส ล็อกซอินโฟ ติดต่อได้ที่ matrixerp@csloxinfo.net หรือ 02-263-8229 กด 2 เว็บไซต์ www.matrixhrm.in.th

  All were seasoned veterans of the british blues scene, with bruce and baker emerging as members of the graham bond organisation and eric paper writing for https://majesticpapers.com clapton gaining his first glimpse of fame with the yardbirds