Category Archives: Corporate

ICT Solution

ดร
ICT Solution

                   ทิศทางการทำตลาด 2015 หลังจากทราบทิศทางของการบริหารงานของ ซีเอส ล็อกซอินโฟ ในปี 2015 ไปเรียบร้อยแล้ว วิธีการทำตลาดย่อมเป็นส่วนหนึ่งของแรงขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ดร.สมชาย กิตติชัยกุลกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) จะมาช่วยเพิ่มเติมข้อมูล วิธีการทำตลาดในรูปแบบใหม่ และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2558

ต่อยอดโซลูชั่นครบวงจรสำหรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Leased Line) ในรูปแบบต่างๆ ที่ใช้กับองค์กร ต้องถือว่าเป็นจุดเด่นของทาง ซีเอส ล็อกซอินโฟเพราะเป็นการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น องค์กรส่วนใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ ณ ปัจจุบัน จำนวน 1 ใน 3 ของบริษัททั้งหมด เลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจาก ซีเอส ล็อกซอินโฟ เพราะเชื่อว่าการให้บริการต่างๆ รวมทั้งการดูแลลูกค้าในปัจจุบันระบบ Call Center ที่ให้บริการตอบคำถามต่างๆ สามารถค้นหาคำตอบให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วพร้อมทั้งราคาที่เหมาะสมกับการใช้งานภายในขององค์กร จึงมีแนวความคิดในการต่อยอดโซลูชั่นต่างๆ ให้แต่ละองค์กร มีความสมาร์ทมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ

ในปัจจุบันทาง ซีเอส ล็อกซอินโฟ ให้บริการไอซีทีโซลูชั่นแบบครบวงจร (One Stop ICT Service) ก็ยิ่งทำให้องค์กรต่างๆ ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพียงอย่างเดียวมีทางเลือกใหม่ในการใช้บริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการออกแบบโซลูชั่นการเลือกสรรฮาร์ดแวร์ เน็ตเวิร์ค ระบบรักษาความปลอดภัยไฟร์วอลล์ ซอฟต์แวร์ รวมทั้งแอปพลิเคชันอื่นๆ เพิ่มเติม ทางด้านดร.สมชาย กิตติชัยกุลกิจผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขายโซลูชั่นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่มีหลากหลายแบรนด์ให้ใช้งาน เซิร์ฟเวอร์พร้อมติดตั้งโอเอสต่างๆ กล้องวงจรปิด CCTV ส่วนที่เป็นระบบดิจิตอล กำลังได้รับความนิยมจากโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งเนื่องจากสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบไอพีได้ทันทีเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถดูข้อมูลได้จากที่ใดก็ตาม หรือการวางระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายให้ครอบคลุมการใช้งานได้ทุกมุมสำหรับโรงแรมขนาดใหญ่ที่มีเครือข่ายทั่วโลกเรียกว่าในระบบไอทีสมัยใหม่ ทาง ซีเอส ล็อกซอินโฟ จะเป็นเพื่อนคู่คิดสำหรับองค์กรต่างๆ ได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งกลุ่มของการต่อยอดโซลูชั่นแบบครบวงจร เรียกได้ว่าตอนนี้มีอัตราการเติบโตในการใช้งานของแต่ละองค์กรเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการขยายงาน ในส่วนของข้อมูลที่มีเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งต้องรองรับการเติบโตSecond Screen (หน้าจอคอมพิวเตอร์) และ Third Screen(หน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเลต) ที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นมากรวมทั้งการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไป จึงทำให้องค์กรต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการใหม่ อัตราการเติบโตในการทำโซลูชั่นรูปแบบใหม่ จึงมีความจำเป็นของแต่ละองค์กรมากยิ่งขึ้น ทางซีเอส ล็อกซอินโฟ จึงรองรับการเติบโตของบริการโซลูชั่นต่างๆ ได้อย่างเต็มที่

              นอกจากนี้ ทุกโซลูชั่นของการใช้งานของแต่ละองค์กร มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทาง ซีเอส ล็อกซอินโฟ จึงร่วมกับทุกพารท์ เนอรห์ าโซลูชั่นและผลติ ภัณฑ์ต่างๆ มาให้กับทุกองค์กรให้เลือกสรร ส่วนหนึ่งของความได้เปรียบการให้บริการจาก ซีเอส ล็อกซอินโฟก็คือ ความเป็นมืออาชีพในด้านต่างๆ ในการให้บริการ ด้วยมาตรฐานISO 9001, ISO 27001 (มาตรฐานสากลสำหรับข้อมูลหรือการจัดการความปลอดภัย) และ ISO 20000 องค์กรใดที่ใช้บริการสามารถมั่นใจในการให้บริการกับลูกค้าได้อย่างแน่นอนหลากหลายโซลูชั่นของดาต้าเซ็นเตอร์ในส่วนของศูนย์คอมพิวเตอร์ เราแบ่งการตลาดออกเป็น 2ส่วนหลัก ก็คือ Co-Location และ Cloud Computing ซึ่งจะพบว่าทั้งส่วนนี้ องค์กรต่างๆ กำลังใช้บริการเพิ่มสูงขึ้น จากที่เกริ่นไว้ข้างต้น เนื่องจากการเติบโตในส่วนของ Second และ Third Screenทั้งบุคคลทั่วไปและองค์กร เริ่มมีการรองรับการให้บริการในรูปแบบที่หลากหลายขึ้น Co-Location กลายเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้องค์กรต่างๆ มีทางเลือกในการใช้งาน โดยให้บริการตามความต้องการขององค์กร นั้นๆแล้วแต่ความสะดวกในการเดินทางต่างๆโดยมีทางเลือกให้ใช้บริการทั้ง 3แห่ง ประกอบด้วย อาคาร กสทโทรคมนาคม ถนนบางรัก,อาคารไซเบอร์เวิร์ลด บนถนนรัชดาภิเษก และอาคาร THECLOUD บนถนนรัชดาภิเษก-รามอินทรา โดยมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการใช้งานที่คล่องแคล่ว ไม่ว่าจะใช้บริการอยู่อาคารใดก็ตาม อินเทอร์เน็ตในส่วนของ Co-Location จะสามารถทำงานด้วยความเรว็ ลูกค้าของผู้ใชบริการศนู ย์คอมพวิ เตอร์ในแต่ละส่วนสามารถเข้าถึงเว็บไซต์และข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วไม่มีติดขัด ด้วยอินเทอร์เน็ตคุณภาพจาก ซีเอส ล็อกซอินโฟTHE CLOUD มีพื้นที่ให้บริการ 650 Rack โดยจัดทำเป็น 2 อาคาร อาคารแรกเปิดให้บริการตั้งแต่ปลายปี 2557 ที่ผ่านมาพบว่าตอนนี้มีผู้ใช้บริการกว่า 100 Rack ซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่ต้องการเลือกศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีความเป็นส่วนตัว ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ เมื่อใช้งานด้านการจัดเก็บข้อมูลเพียงอย่างเดียว เช่น กลุ่มสถาบันการเงิน ที่ต้องการข้อมูลที่ต่อเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพราะสถาบันการเงิน ส่วนใหญ่จะทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหุ้นผ่านอินเทอร์เน็ตหรือการใช้ไซเบอร์แบงกิ้ง ผู้ใช้จะเชื่อมต่อเข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆ ของสถาบันการเงินทั้งหลาย ทำธุรกรรมต่างๆ ด้วยตัวเอง การเชื่อมต่อโครงข่ายย่อมต้องการ ซึ่งเป็นบริการที่ทาง ซีเอส ล็อกซอินโฟ ได้ตั้งเป้าหมายในการให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วสูง พร้อมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยแบบสูงสุด ในการใช้บริการนอกจากนี้กลุ่มที่มีการใช้งานขนาดใหญ่ที่ต้องการเก็บข้อมูลหรือให้บริการข้อมูล (Content) มีการใช้บริการมากยิ่งขึ้น เนื่องจากจุดเด่นของ ซีเอส ล็อกซอินโฟ ที่มีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผสมผสานกับการใช้งานศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีผู้เชี่ยวชาญต่างๆ คอยแนะนำการใช้งาน รวมทั้งระบบ Call Centerที่มีประสบการณ์ในการให้บริการ ย่อมเป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถได้รับคำตอบทุกความต้องการ Broadcast Online Content ข้อมูลออนไลน์อีกเพียบจากการที่ประเทศไทยมีช่องทีวีดิจิตอลจำนวนมาก ดิจิตอลคอนเท็นต์ก็เป็นส่วนสำคัญในการให้บริการเนื่องจากผู้บริโภคมีลักษณะการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป บางคนเลือกดูโทรทัศน์ที่บ้าน และส่วนใหญ่เริ่มดูข้อมูลทั้งรายการข่าวและรายการบันเทิงจากดิจิตอลคอนเท็นต์THE CLOUD เป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการกับกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น เนื่องจากเริ่มมีผู้ให้บริการข้อมูลจากทีวีดิจิตอล ให้ความสนใจในการใช้บริการต่างๆ กับ THE CLOUD มากขึ้น ทั้งในรูปแบบของการฝากเว็บไซต์ต่างๆ จากผู้ให้บริการ รวมทั้งการทำรายการดิจิตอลคอนเท็นต์ที่สามารถเลือกดูรายการต่างๆ จากเว็บไซต์โดยเลือกดูจากดีไวส์ต่างๆ ที่ให้บริการ

            ทั้งนี้ถ้าทีวีดิจิตอลมีความแข็งแกร่งในการให้บริการรูปแบบต่างๆ มากยิ่งขึ้น จะมีโอกาศในการให้บริการกับผู้ชมในรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น ทาง ซีเอส ล็อกซอินโฟ ก็เชื่อว่าทางบริษัทจะกลายเป็นผู้ช่วยให้เกิดคอนเทนต์ที่มีความหลากหลายมากกว่าเดิมด้วยมาตรฐานในการให้บริการด้วยมาตรฐานของการให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ที่เป็นจุดแข็งของทาง ซีเอส ล็อกซอินโฟ ซึ่งประกอบด้วย 5 มาตรฐานดังนี้

1. มีเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือสูง (High AvailabilityArchitecture)

2. เครือข่ายสื่อสารข้อมูลคุณภาพเยี่ยม (DirectGlobal Connectivity)

3. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly)

4. ตั้งอยู่บนทำเลที่สะดวกและปลอดภัย (Safe & Convenient Location) และ

5. มีบริการเสริมที่ยืดหยุ่นและครบครัน (Flexible Service & Wide Range of Value-added service)

               ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้จะรับประกันถึงการใช้งานภายใต้รูปแบบของการดำเนินงานคุณภาพสูงได้ต่อไปNET X อินเทอร์เน็ตคอนโดมิเนียมเนื่องจากทาง ซีเอส ล็อกซอินโฟ มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการอินเทอร์เน็ตในรูปแบบองค์กร จึงนำจุดเด่นของการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อให้ผู้บริโภคทั่วไป สามารถเลือกใช้งานได้ในราคาที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นการใช้งานสำหรับผู้ใช้บริการในส่วนของคอนโดมิเนียมกลางเมือง เส้นสุขุมวิท รัชดาภิเษก และลาดพร้าว โดยใช้ความสามารถของการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ให้บริการกับองค์กร มาปรับการทำงานเพื่อให้สอดรับกับ NET X โครงการต่างๆ ที่ทาง ซีเอส ล็อกซอินโฟ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ภายในคอนโดมิเนียม จะเป็นคอนโดที่มีผู้พักอาศัยเรียบร้อยแล้ว และมีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายอื่นๆ แข่งขันได้ จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการกับ NET X ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเลือกใช้บริการด้วยความเร็วเริ่มต้นที่ 18Mpbs สำหรับ NET X จะใช้เทคโนโลยีไฟเบอร์ออฟติกที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยทางซีเอส ล็อกซอินโฟ ได้จัด การวางโครงข่ายไปบนคอนโดมิเนียมต่างๆ เองทั้งหมด เนื่องจากเรามีความมั่นใจในการทำงานเพื่อให้ได้คุณภาพของสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุด โดยผู้ใช้สามารถใช้งานได้ตรงตามความเร็วที่ ซึ่งทางด้านราคาต้องถือว่า NET X จะเป็นราคาที่เหมาะสม ไม่ได้ติดตั้งหรือบันเดิ้ลส่วนอื่นๆ เพื่อให้ราคาสูงขึ้นไปกว่านี้ ผู้บริโภคจะได้มีทางเลือกใหม่สำหรับการใช้บริการต่างๆ รวมทั้งส่วนเซอร์วิสที่จะช่วยให้ผู้ใช้บริการ สามารถรับการบริการได้อย่างมีคุณภาพมากที่สุดอีกด้วย

           นอกจากนี้ ทาง ซีเอส ล็อกซอินโฟ ร่วมกับ Content Partner เพื่อให้บริการเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆ ซึ่งจะทำให้ NET X สามารถให้บริการกับผู้ใช้บริการได้ทั่วถึงมากกว่าเดิมทั้งนี้สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของคอนโดมิเมียมที่ต้องการติดตั้ง NET X สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครใช้บริการได้ที่ 02-263-8222 หรือเว็บไซต์http://www.csloxinfo.comSaaS ตาม Digital Economy ตามที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมให้ประเทศไทย สามารถเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบต่างๆ โดยใช้กลไกภาครัฐ เป็นส่วนขับเคลื่อนภาคเอกชนเป็นกองหนุน นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) จึงเกิดขึ้น โดยมีระบบการจัดการต่างๆ ของภาคเอกชนที่จะช่วยเข้าสู่ระบบดิจิทัลได้เต็มรูปแบบมากขึ้น โดยแอปพลิเคชันที่ทาง ซีเอส ล็อกซอินโฟ เลือกสรรมาจะสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ที่จะส่งเสริมให้อุตสาหกรรมด้านต่างๆ ทั้งในรูปแบบของแอปพลิเคชันที่ทำงานร่วมกับโรงแรมแอปพลิเคชันบัญชีออนไลน์เก็บข้อมูลลูกค้าอยู่บนคลาวด์ แอปพลิเคชัน POS เหมาะสำหรับร้านค้าทั่วไป ที่ต้องการการเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มีระบบบริการจัดการสต็อก พิมพ์ใบเสร็จ รวมทั้งการจัดการข้อมูลของลูกค้าแน่นอนว่า ทาง ซีเอส ล็อกซอินโฟ ยังมีบริการต่างๆ ที่จะให้ผู้ใช้บริการได้รับการบริการที่มีความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งรูปแบบที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น จัดการทุกโซลูชั่นตามความต้องการของแต่ละองค์กรได้ตามความพอใจ และที่สำคัญก็ คือ ในราคาที่เหมาะสมกับการใช้งานทุกองค์กรด้วย และนี่คือส่วนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นภายในปี 2558 และเชื่อว่าบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) จะเป็นส่วนหนึ่งของแรงขับเคลื่อนของนโยบายภาครัฐในเรื่อง นโยบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ได้เป็นอย่างดี ด้วยโซลูชั่นครบทุกรูปแบบ…

 

c2010-657 pdf   ,
70-417   ,
70-347 pdf   ,
70-410 dumps   ,
300-135 test   ,
200-310 Study Guides   ,
642-732 dumps   ,
MB6-703 dumps   ,
350-029 pdf   ,
c2010-657   ,
74-678 exam   ,
210-060   ,
MB5-705 Brain dumps   ,
9A0-385   ,
LX0-104 dumps   ,
640-692 certification   ,
210-065 dumps   ,
350-030 Exam   ,
70-534   ,
70-480 Exam   ,
1Z0-060 pdf   ,
70-534 certification   ,
70-461 pdf   ,
300-070 pdf   ,
OG0-091 Brain dumps   ,
000-080 Study Guides   ,
400-051 certification   ,
70-533 pdf   ,
c2010-657 Study Guides   ,
70-411 certification   ,
70-178 Exam   ,
102-400 test   ,
CRISC Study Guides   ,
220-901 dumps   ,
642-732 certification   ,
350-001 pdf   ,
1Z0-061 test   ,
400-051 dumps   ,
CCA-500 Exam   ,
210-065 Study Guides   ,
640-692 Exam   ,
JN0-360 certification   ,
300-115 pdf   ,

Leap Second กระทบการทำงานของ Server หรือไม่

เมื่อเร็วๆนี้ หลายคนคงเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับการปรับเทียบเวลา หรือเคยได้เห็นประกาศของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เรื่องการปรับเวลามาตรฐานประเทศไทย ผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้ว

หลายท่านอาจเกิดความสงสัยว่า การปรับเปลี่ยนนี้ ปรับทำไม หรือบางท่านที่เป็น Admin ต้องมีหน้าที่ดูแล Server และอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งอาจจะรวมทั้งอุปกรณ์จัดเก็บ Log ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ฯ ด้วย อาจจะมีคำถามว่า การปรับเวลาเช่นนี้จะส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์​ หรือข้อมูล Log ต่างๆ ซึ่งมีการระบุ Timestamp กำกับหรือไม่อย่างไร และจะต้องทำการปรับหรือตั้งเวลาระบบใหม่หรือไม่

ปรับเวลาทำไม

การปรับเวลาที่เกิดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 นี้ เรียนกว่าการเพิ่ม “Leap Second”  ซึ่งไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ในอดีตที่ผ่านมา มีการปรับเวลามาตรฐานโลกด้วยวิธีการนี้หลายครั้งแล้ว โดยหน่วยงานหลักที่ดูแลการปรับเวลานี้ได้แก่ International Earth Rotation Service (IERS) โดยการปรับเวลาดังกล่าว มีผลทำให้วันที่ประกาศ มีความยาวของวันนั้นเพิ่มขึ้นอีก 1 วินาที โดยการเพิ่มวินาทีที่ 23:59:60 เข้าไปหลังจาก 23:59:59 (หากไม่มีการเพิ่ม Leap Second เวลาจะเดินจาก 23:59:59 ไปเป็น 00:00:00) ดังนั้นในวันที่มีการประกาศ Leap Second ดังกล่าว 1 วันของวันนั้นจะมี 86,401 วินาที (1 วันปกติมี 24 x 60 x 60 = 86,400 วินาที)

เหตุผลของการปรับเวลาดังกล่าว เนื่องจาก เวลามาตรฐาน UTC (เวลาสากลเชิงพิกัด) เป็นเวลาที่เดินตามนาฬิกาอะตอม (Atomic Clock) ซึ่งมีความเที่ยงตรงสูงมาก และไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเกิดสภาพใดๆก็ตาม ในขณะที่เวลาในการหมุนของโลกมีการเปลี่ยนแปลงได้ (เช่นจากผลกระทบของแรงโน้มถ่วงจากดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวดวงอื่นๆรอบข้าง) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของการหมุนของโลกนั้นเป็นไปอย่างช้าๆ ดังนั้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงนี้สะสมมากขึ้นๆรวมเวลาหลายๆปี IERS จะออกประกาศให้ใช้ Leap Second เพื่อปรับเวลา UTC ให้สอดคล้องกับการหมุนของโลกครั้งหนึ่งเป็นเวลา 1 วินาที โดยในการปรับ จะปรับที่เวลาเที่ยงคืนของเวลา UTC (ซึ่งเป็นโซนเวลาเดียวกับเวลามาตรฐานกรีนิชหรือ GMT) และมักประกาศในเดือนมิถุนายน หรือธันวาคม

หากไม่มีการปรับดังกล่าว เวลาที่กำหนดโดยนาฬิกาอะตอม จะค่อยๆคลาดเคลื่อนห่างจากเวลาการหมุนของโลกมากขึ้นๆ เช่น อีก 100 หรืออีก 500 ปีถัดไป เวลา 06 นาฬิกาของวันใหม่ (ตามการบอกเวลาของนาฬิกาอะตอม) ที่ดวงอาทิตย์ควรจะขึ้นแล้ว ดวงอาทิตย์อาจจะยังไม่ขึ้น (เพราะโลกยังหมุนไปไม่ถึงองศาที่ดวงอาทิตย์โผล่จากขอบฟ้าของโซนเวลานั้นๆ) ดวงอาทิตย์อาจจะขึ้นช้าไป 1 ชั่วโมง ฯลฯ ก็เป็นได้

สำหรับในประเทศไทย กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เป็นหน่วยงานหลักที่ประสานงานการปรับเวลามาตรฐานของประเทศไทยดังกล่าว ให้สอดคล้องตามประกาศของ IERS ซึ่งหน่วยงานหลักๆของประเทศไทยที่มีนาฬิกาอะตอม หรือ Time Server ในความดูแล เช่น สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ก็จะทำการปรับเวลาเช่นเดียวกัน

เอกสารประกาศกรมอุทกศาสตร์

ประกาศกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลามาตรฐานประเทศไทย

ต้องทำอะไรกับ Server หรือไม่

โดยส่วนใหญ่แล้ว สำหรับ Server ที่มีการทำ Time Synchronization (time sync) ผ่าน Network Time Protocol (NTP) จะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม เนื่องจาก NTP มีกระบวนการรองรับการเพิ่ม Leap Second อยู่แล้ว ดังตัวอย่างด้านล่างเป็น Log ของ Server ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ CentOS โดยใช้ NTP Server ของสำนักงานมาตรวิทยา (time1.nimt.or.th และ time2.nimt.or.th) เป็น master time server

การรองรับการปรับ Leap Second ในระบบปฏิบัติการ CentOS ที่ทำ time sync กับ NTP Server

การรองรับการปรับ Leap Second ในระบบปฏิบัติการ CentOS ที่ทำ time sync กับ NTP Server

ซึ่งในตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่า ระบบ NTP มีการแทรกวินาทีที่ 23:59:60 (UTC) เมื่อเวลา 7 นาฬิกาของวันที่ 1 กรกฎาคม ตามเวลาในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในโซนเวลา UTC+7 ซึ่งจะเร็วกว่า UTC 7 ชั่วโมงนั่นเอง (ซึ่งตรงตามเอกสารของกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ ที่ประกาศว่าจะมีการปรับเวลาในเวลา 07.00 น. ตามเวลาประเทศไทยนั่นเอง)

เวลาในระบบจะกระโดดหรือไม่

อย่างไรก็ดี ในระบบปฏิบัติการตระกูล Unix ไม่มีการเผื่อวินาทีที่ 23:59:60 ในนาฬิกาของระบบไว้ ซึ่งเมื่อมีการแทรก Leap Second เข้ามา จะทำให้นาฬิกาในเคอร์เนลของระบบเดินถอยหลังไป 1 วินาที ดังตัวอย่าง (สังเกตวินาทีที่ 23:59:59 มีการเดินย้อนจาก 0.873… วินาที กลายเป็น 0.079… วินาที)

2015-06-31 23:59:59:052549000 UTC
2015-06-31 23:59:59:259988000 UTC
2015-06-31 23:59:59:465214000 UTC
2015-06-31 23:59:59:669629000 UTC
2015-06-31 23:59:59:873936000 UTC
2015-06-31 23:59:59:079184000 UTC <- Leap Second (23:59:60:0.079...)
2015-06-31 23:59:59:284011000 UTC
2015-06-31 23:59:59:488648000 UTC
2015-06-31 23:59:59:692691000 UTC
2015-06-31 23:59:59:896577000 UTC
2015-07-01 00:00:00:052378000 UTC

ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้อาจทำให้ Log Cheap England football shirts Message หรือ Timestamp ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวินาทีที่ 23:59:59 กับวินาทีที่ 23:59:60 (ซึ่งก็คือ leap second) ทับซ้อนกันได้ แต่หลังจากวินาทีที่ 00:00:00 ของวันใหม่ (ตามเวลา UTC) เป็นต้นไป cheap football tops ก็จะเป็นปกติ และเวลาของระบบจะถูกต้องตรงกับเวลามาตรฐาน UTC หลังจากปรับ Leap Second แล้ว หรืออาจกล่าวได้ว่าช่วงเวลาที่อาจมีปัญหา log event ทับซ้อนกันมีเพียง 1 วินาทีเท่านั้น ซึ่งอาจถือว่าเป็นผลกระทบที่ไม่มากและเกิดขึ้นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ

สำหรับระบบปฏิบัติการตระกูล Microsoft Windows ที่มีการทำ Time Sync กับ NTP Server นั้น ตามข้อมูลจาก Microsoft Support ระบบ NTP ของระบบปฏิบัติการ Windows ไม่ได้มีการรองรับ Leap Second ไว้ แต่เวลาจะมีการกระโดดถอยหลังไป 1 วินาที เมื่อมีการทำ Time Sync กับ NTP Server ภายนอกอีกครั้งหนึ่งหลังจากเกิด Leap Second

ระบบที่ไม่มีการทำ Time Sync กับ NTP Server

สำหรับระบบที่ไม่มีการทำ cheap football kits Time Sync กับ NTP Server หลังจาก 7 นาฬิกาของวันที่ 1 กรกฎาคม (ตามเวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป เวลาบน Server ของท่านก็จะเร็วกว่าเวลามาตรฐานไป 1 วินาที จนกว่าจะมีการปรับเวลาให้ถูกต้องตรงกัน

สำหรับระบบปฏิบัติการตระกูลอื่นๆ Cheap Barcelona football shirts หรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ ท่านสามารถหาข้อมูลอ้างอิงได้จากเอกสารหรือเวบไซต์ของผู้ผลิต

วิธีการปรับเวลา
วิธีการง่ายๆที่ใช้ได้ผลดีอย่า cheap football shirts งหนึ่งก็คือ การปรับเวลาตาม NTP Server เป็นครั้งคราว โดยการใช้คำสั่ง ntpdate

[root@zmdevelop ~]# ntpdate time.csloxinfo.com
6 Jul 15:41:44 ntpdate[16533]: adjust time server 203.146.30.185 offset 0.001501 sec

อ่านเพิ่มเติม

How the Windows Time service treats a leap second

Leap Second

Resolve Leap Second Issues in Red Hat Enterprise Linux

300-206 test   ,
220-802 Study Guides   ,
2V0-621D   ,
MB5-705 exam   ,
CCA-500 Brain dumps   ,
LX0-103   ,
70-533 certification   ,
640-916 Exam   ,
400-051 certification   ,
PEGACPBA71V1 test   ,
1Z0-061 Study Guides   ,
70-270 exam   ,
1Z0-803 Exam   ,
JN0-360   ,
9A0-385 Exam   ,
9L0-012 dumps   ,
400-201 Brain dumps   ,
SSCP test   ,
300-115 test   ,
N10-006 exam   ,
AWS-SYSOPS dumps   ,
PR000041 dumps   ,
1z0-808   ,
c2010-652 Study Guides   ,
MB2-704 test   ,
C_TFIN52_66 test   ,
2V0-620 Study Guides   ,
1Z0-060 Exam   ,
3002   ,
300-209 Study Guides   ,
640-692 Exam   ,
300-070 test   ,
NS0-157   ,
MB2-704   ,
102-400 certification   ,
CCA-500 certification   ,
9L0-066 pdf   ,
OG0-093 dumps   ,
070-461 certification   ,
CAS-002 Study Guides   ,
000-104 dumps   ,
CRISC certification   ,
CCA-500   ,
74-678 Study Guides   ,