All posts by Dutsadee

MATRIX HRM by CS LOXINFO ซอฟต์แวร์ออนไลน์ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

 

pic HRM

การบริหารจัดการบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเป็นส่วนงานหนึ่งที่มีรายละเอียดทั้งข้อมูลและปริมาณงานจำนวนมากที่ต้องจัดทำ ไม่เพียงเท่านั้นงานในส่วนนี้ยังมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากเกี่ยวข้องโดยตรงในการขับเคลื่อนองค์กร

ซีเอส ล็อกซอินโฟ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดีจึงได้พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรที่มีชื่อว่า MATRIX HRM ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์หนึ่งที่อยู่ภายใต้บริการ Software as a Service (SaaS) หรือการให้บริการซอฟต์แวร์ออนไลน์ขึ้นมา

ซอฟต์แวร์ออนไลน์ให้บริการผ่าน Cloud Computing

Software as a Service เป็นการให้บริการซอฟต์แวร์ออนไลน์ซึ่งแตกต่างหรือมีรูปแบบการให้บริการซอฟต์แวร์ที่เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ซึ่งรูปแบบการให้บริการที่เปลี่ยนไปนี้ช่วยให้องค์กรได้รับประโยชน์ทันทีที่เริ่มใช้บริการนั่นคือ…

 • ลดปัญหาความยุ่งยากในการจัดเตรียมระบบ
 • ลดต้นทุนทางด้านฮาร์ดแวร์
 • ลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านไอที

ซอฟต์แวร์แบบเดิมจะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ลงบนคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในการจัดเตรียมอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ไม่ใช่เพียงแค่การจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเข้ามาในองค์กรเท่านั้น แต่ยังต้องจัดทำห้องเซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่ายซึ่งเป็นสิ่งที่มีความยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ในขณะที่การใช้บริการ Software as a Service ไม่ต้องมีความยุ่งยากในการเตรียมการสิ่งเหล่านั้นเลย

ทำงานจึงไม่จำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก องค์กรอาจไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหรือจัดหาอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ใหม่เพื่อให้รองรับการทำงานของซอฟต์แวร์ เนื่องจากการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลของซอฟต์แวร์เป็นการให้บริการผ่านเทคโนโลยี Cloud Computing ฮาร์ดแวร์ซึ่งทำหน้าที่ประมวลผลหรือการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ จะถูกติดตั้งอยู่ภายใน Data Center หรือศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรฐานของ ซีเอส ล็อกซอินโฟ และเชื่อมต่อกับผู้ใช้ผ่านเบราเซอร์ด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

การใช้ซอฟต์แวร์ออนไลน์ไม่ใช่เรื่องใหม่ ในต่างประเทศได้เปลี่ยนรูปแบบการใช้งานซอฟต์แวร์จากเดิมที่ต้องติดตั้งโปรแกรมลงบนคอมพิวเตอร์ไปเป็นการใช้งานแบบออนไลน์นานแล้ว และไม่ต้องกังวลในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลแต่อย่างใดเพราะ ซีเอส ล็อกซอินโฟ ก็ให้บริการ Data Center มาเป็นเวลานานแล้วเช่นกัน โดยปัจจุบันมี Data Center ซึ่งมีมาตรฐานพร้อมให้บริการถึง 3 แห่ง เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นขององค์กรหรือหน่วยงานของภาครัฐในการนำข้อมูลไปฝากไว้ภายใน Data Center เพื่อสำรองข้อมูลเมื่อมีเหตฉุกเฉินเกิดขึ้น เช่น เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี 2554

นอกจากมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและมีความปลอดภัยอย่างแน่นอน การที่ซอฟต์แวร์และการจัดเก็บข้อมูลอยู่บน Data Center องค์กรยังจะได้รับประโยชน์อีกด้านหนึ่งที่สำคัญมากนั่นคือ เรื่องของประสิทธิภาพในการทำงาน

 • ซอฟต์แวร์ไม่มีปัญหาระหว่างการใช้งาน
 • ได้รับการอัพเดทซอฟต์แวร์อยู่เสมอโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา

การใช้งานซอฟต์แวร์แบบเดิมหากมีปัญหาใดเกิดขึ้นการทำงานจะเกิดการชะงักทันทีและต้องรอผู้ให้บริการเข้ามาดำเนินการแก้ไข แต่ Software as a Service ผู้ใช้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเพราะภายใน Data Center มีวิศวกรทำหน้าที่ดูแลระบบ 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน นอกจากซอฟต์แวร์จะอยู่ในสถานะที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา ผู้ใช้ยังจะได้ใช้ซอฟต์แวร์ที่มีการอัพเดทล่าสุดอยู่เสมอโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับงานบางงานที่มีความเร่งด่วนหรือในส่วนของผู้บริหารสามารถที่จะทำงานหรือเรียกดูข้อมูลจากซอฟต์แวร์ได้ทุกที่ทุกเวลาขอเพียงสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

ภาพรวมของซอฟต์แวร์ MATRIX HRM

MATRIX HRM หรือ ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ที่ ซีเอส ล็อกซอินโฟ ได้พัฒนาขึ้นมา ไม่เพียงมีข้อดีในเรื่องของการทำงานผ่าน Cloud Computing ตามที่ได้แนะนำไป ตัวของซอฟต์แวร์เองก็ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นอย่างดีในทุกๆ ฟังก์ชัน พร้อมที่จะรองรับการทำงานสำหรับฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรในทุกๆ มิติ ทั้ง

 • ทะเบียนประวัติบุคลากร (Employee Management)
 • ระบบจัดการข้อมูลการทำงานประจำวัน (Time Attendance)
 • ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน (Payroll)
 • ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (Evaluation)

การพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่ได้คำนึงถึงเพียงแค่ปัจจัยพื้นฐานที่ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรต้องทำได้ แต่ได้นำประสบการณ์จริงทั้งของผู้พัฒนาและปัญหาของผู้ใช้งานซึ่งทำงานทางด้านนี้โดยตรงภายใต้เงื่อนไขของปัญหาในลักษณะต่างๆ มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาร่วมกันด้วยเพื่อให้ MATRIX HRM เป็นซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรอย่างแท้จริง พร้อมทั้งมีการพัฒนาต่อยอดเพื่อการใช้งานในอนาคต

ลดภาระการจัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร

ในองค์กรที่มีพนักงานจำนวนมากหากไม่มีระบบการจัดการที่ดีงานในส่วนนี้จะสร้างภาระและปัญหาในการทำงานให้อย่างมาก ตรงกันข้ามถ้ามีระบบจัดการที่ดีไม่เพียงที่จะช่วยลดภาระการทำงานลงเท่านั้น แต่ยังทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับในการจัดทำประวัติบุคลากร (Employee Management) เมื่อใช้ซอฟร์แวร์ MATRIX HRM คือเรื่องของการบันทึกและจัดทำฐานข้อมูลพนักงาน ฝ่ายบุคคลไม่ต้องมีปัญหากับการจัดทำประวัติพนักงานที่ซ้ำซ้อนอีกต่อไป คีย์ข้อมูลของพนักงานเข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียวเท่านั้นจากนั้นก็สามารถดึงข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประกอบการดำเนินการต่างๆ ได้ทันที ซึ่งภายในซอฟต์แวร์มีช่องให้กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวของแต่ละบุคคลอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นสถานะภาพส่วนตัว, ที่อยู่อาศัย, การศึกษา, ประวัติการทำงาน, การประเมินการทำงาน, ความสามารถพิเศษ, การหักลดหย่อนเฉพาะบุคคล ฯลฯ รวมถึงการจัดการด้านการฝึกอบรมและ ประวัติการฝึกอบรมของพนักงานโดยมีรายงานสนับสนุนได้หลากหลายรูปแบบทั้งรายงานสรุปและรายงานประจำวัน

การใช้งานในส่วนนี้ยังสามารถเชื่อมโยงกับเครื่องอ่านบัตรประชาได้ด้วย เป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้การจัดทำประวัติบุคลากรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เพียงนำเครื่องอ่านบัตรประชาชนมาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานซอฟต์แวร์ MATRIX HRM เมื่อนำบัตรประชาชนของพนักงานมาเสียบเข้าที่เครื่องอ่านข้อมูลของบัตร ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ข้อมูลต่างๆ รวมถึงภาพถ่ายที่ถูกบันทึกไว้ภายในชิป (Chip) บนบัตรประชาชนก็จะถูกดึงไปยังซอฟต์แวร์และบันทึกโดยอัตโนมัติ ช่วยลดจำนวนข้อมูลที่ต้องคีย์ลงไปอีกส่วนหนึ่ง

นอกจากนั้นงานในส่วนของการจัดการข้อมูลบุคลากร ซอฟต์แวร์ MATRIX HRM ยังมีความสามารถเหล่านี้ด้วย

 • รองรับโครงสร้างองค์กรได้หลายระดับ ตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กจนถึงองค์กรขนาดใหญ่
 • สามารถจัดการสิทธิ์การใช้งานตามสาขาและประเภทบุคลากรได้ตามลำดับ
 • รองรับการเชื่องโยงและทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ ERP (Enterprise Resource Planning)

แก้ไขปัญหาเรื่องบันทึกเวลาการทำงานแบบกะ

การจัดการข้อมูลการทำงานประจำวัน (Time Attendance) เป็นงานที่มีความยุ่งยากไม่น้อยไปกว่างานส่วนอื่นๆ โดยเฉพาะในองค์กรที่มีเวลาการทำงานมากกว่า 1 ช่วงเวลา หรือมีการทำงานแบบกะ (Shift) งานในส่วนนี้ก็จะซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

การตรวจสอบเวลาการทำงานด้วยสายตาอาจทำได้ แต่เมื่อเปรียบเทียบถึงข้อดีข้อเสียและความคุ้มค่าในระยะยาวแล้ว การนำซอฟต์แวร์เข้าไปช่วยบริหารจัดการไม่เพียงลดภาระของผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล แต่ยังลดความผิดพลาดซึ่งมีผลโดยตรงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของบริษัท

ปัญหาความผิดพลาดในการตรวจบันทึกเวลาการทำงานนี้มีกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง เป็นการบอกเล่าจากประสบการณ์ของผู้ที่ทำหน้าที่ในส่วนนี้โดยตรง ที่เป็นเช่นนั้นเพราะการตรวจด้วยสายตาจากข้อมูลที่บันทึกในกระดาษซึ่งมีรายการข้อมูลจำนวนมากย่อมมีความเป็นไปได้ที่จะผิดพลาดหรือตกหล่นในการตรวจนับและทำรายงานสรุปเวลาการทำงานของพนักงานแต่ละคน ไม่ว่าจะบันทึกเวลาการทำงานน้อยกว่าความเป็นจริงหรือเกินจากความเป็นจริงล้วนไม่เป็นผลดีทั้งสิ้น การสรุปเวลาการทำงานน้อยกว่าความเป็นจริงก็จะส่งผลต่อรายรับของพนักงาน แต่หากสรุปเวลาการทำงานเกินจากความเป็นจริงผลเสียก็จะเกิดขึ้นกับองค์กรเอง

การบันทึกเวลาการทำงานไม่เพียงแค่สามารถบันทึกเวลาเข้าและออกโดยทั่วไปในลักษณะของการเริ่มงานในตอนเช้าและเลิกงานในตอนเย็นเท่านั้น แม้ว่าในองค์กรจะมีการทำงานเป็นช่วงเวลาหรือการทำงานแบบกะ คุณสมบัติในส่วนของการบันทึกเวลาการทำงานก็พร้อมที่รองรับเงื่อนไขการบันทึกเวลาทุกรูปแบบทั้งการเซ็ตกะได้ไม่จำกัด เซ็ตกะข้ามวันได้ หรือกำหนดกะยืดหยุ่นได้

ในการทำงานแบบกะนอกจากมีความยุ่งยากในเรื่องของการกำหนดช่วงเวลาการทำงานแล้ว ยังมีปัญหาเกี่ยวกับวันและเวลาด้วย เนื่องจากบางกะมีความคาบเกี่ยวกันระหว่างวันก่อนหน้าและวันถัดไป เช่น กะที่เริ่มทำงานตอนเที่ยงคืน หากพนักงานรูดบัตรก่อนเวลาก็จะถือว่าเป็นคนละวันกัน แต่หากรูดบัตรหลังเที่ยงคืนก็จะถือว่ามาทำงานสาย อีกทั้งในบางองค์กรที่มีการทำงานแบบกะยังมีเงื่อนไขในลักษณะของการพักที่ไม่เป็นเวลา พนักงานมีการพักไม่ตรงกันและไม่สามารถกำหนดเวลาพักที่แน่นอนได้ มีความยุ่งยากไม่น้อยเกี่ยวกับการบันทึกเวลาการทำงาน แต่ซอฟต์แวร์ MATRIX HRM ก็สามารถแก้ปัญหาและตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้นขององค์กรได้ทั้งหมดไม่ว่าจะมีเงื่อนไขอย่างไร

ดึงข้อมูลจากเครื่องรูดบัตรโดยอัตโนมัติ

อีกความสามารถหนึ่งของการตรวจสอบเวลาการทำงานคือ ซอฟต์แวร์มีฟีเจอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องรูดบัตรได้ หากเครื่องรูดบัตรเป็นรุ่นที่รองรับการทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถที่จะดึงข้อมูลเวลาการทำงานที่บันทึกไว้มาตรวจสอบหรือบันทึกในคอมพิวเตอร์ได้ทันทีโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องเสียเวลาเอ็กพอร์ตข้อมูลจากเครื่องรูดบัตรออกมาก่อนแล้วคีย์ข้อมูลเพื่อบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่ง

รองรับมาตรฐานใหม่ๆ ของทางราชการ

เกี่ยวกับการจัดทำเงินเดือนและค่าตอบแทน (Payroll) ซึ่งมีสิ่งที่ต้องทำหลายอย่างทั้งการกำหนดงวดการจ่ายเงินของพนักงาน จัดทำข้อมูลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จัดทำข้อมูลประกันสังคม และอื่นๆ ซอฟต์แวร์ MATRIX HRM ก็มีคุณสมบัติเด่นหลายประการที่จะช่วยให้การทำงานมีความสะดวกมากขึ้น ได้แก่…

- สามารถป้อนข้อมูลเงินได้หรือเงินหักพิเศษได้

- สามารถตั้งค่าเงินได้รายการหักพิเศษประจำได้

- สามารถคำนวณการทำงานล่วงเวลาหรือกะย้อนหลังได้

- สามารถแบ่งกลุ่มการจ่ายเงินได้

- สามารถกำหนดประเภทเงินได้และรายการหักได้ไม่จำกัด

- สามารถกำหนดได้ว่าเงินได้บางตัวจะให้หักภาษีหรือไม่หัก

การใช้งานในส่วนนี้ซอฟต์แวร์จะมีความยืดหยุ่นอย่างมาก เนื่องจากพนักงานแต่ละคนต่างมีข้อมูลรายได้หรือการลดหย่อนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หรือในส่วนของทางราชการเองก็มีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มอยู่เสมอ ซอฟต์แวร์ก็พร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องตามปกติ เช่น เรื่องของการลดหย่อนภาษีจากค่าเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศตามนโยบายของรัฐบาลเมื่อปี 2558 องค์กรที่ใช้ซอฟต์แวร์ MATRIX HRM สามารถจัดทำข้อมูลของพนักงานที่ได้รับค่าลดหย่อนพิเศษดังกล่าวได้โดยที่ไม่ต้องแยกไปทำเอกสารหรือข้อมูลต่างหากอีกชุดหนึ่ง สามารถเลือกเงื่อนไขรายการหักลดหย่อนเพิ่มเติมภายในหน้าจอการใช้งานซอฟต์แวร์ได้เลย

องค์กรบางแห่งมีปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าทำงานล่วงเวลา ไม่สามารถจ่ายค่าจ้างได้เต็มเดือนเนื่องจากต้องเผื่อเวลาในการทำบัญชี เช่น จะคิดเงินค่าทำงานล่วงเวลาได้ตั้งแต่วันที่ 1-25 ต้องเผื่อเวลาการทำบัญชีประมาณ 5 วัน ทำให้ยอดของวันที่ 26-30 ต้องยกไปจ่ายในเดือนถัดไป แต่ซอฟต์แวร์ MATRIX HRM สามารถแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวได้โดยใช้เงื่อนไขในการคำนวณและจ่ายค่าจ้างแบบกะย้อนหลัง ซึ่งจะทำให้พนักงานได้รับค่าทำงานล่วงเวลาของแต่ละเดือนอย่างครบถ้วน และการทำงานของทางบัญชีก็จะเป็นไปอย่างมีระบบ

ไม่เพียงเท่านั้นซอฟต์แวร์ยังรองรับเรื่องของ e-Payment ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การโอน-รับเงินวิธีใหม่ที่เรียกว่า Prompt Pay เป็นต้น ซึ่งซอฟต์แวร์มีมาตรฐานที่พร้อมเชื่อมโยงกับธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง

ประเมินพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสามารถของซอฟต์แวร์ในการประเมินผลการทำงานของพนักงานสามารถกำหนดงวดในการประเมินได้มากกว่า 1 ครั้งต่อปีและแต่ละครั้งของการประเมินสามารถประเมินได้มากกว่า 1 รอบ นอกจากนั้นยังกำหนดเงื่อนไขได้หลากหลายลักษณะหลายเงื่อนไขตามที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลโดยการแยกตามเกณฑ์หรือแยกตามบุคลากร

กำหนดแบบในการประเมินได้ไม่จำกัด เพื่อรองรับหัวข้อการประเมินของพนักงานในแต่ละตำแหน่งหน้าที่ซึ่งมีเนื้อหาในการประเมินต่างกัน รวบรวมคะแนนและสรุปผลการประเมินได้ เก็บประวัติการประเมินผลแต่ละครั้งได้ และท้ายที่สุดของการประเมินจะสรุปผลโดยยึดตามค่าเฉลี่ยหรือการประเมินจากหัวหน้างานหรือผู้บริหารก็ได้

HR Self Service ระบบการให้บริการตนเอง

นอกเหนือจากคุณสมบัติต่างๆ ที่ซอฟต์แวร์สามารถตอบสนองงานในส่วนของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้ทั้งหมดแล้ว ยังมีอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรมีความสมบูรณ์แบบมากที่สุดนั่นคือ HR Self Service หรือระบบการให้บริการตนเอง

HR Self Service จะช่วยอำนวยความสะดวกทั้งด้านของพนักงานและด้านของผู้ดูแลงานในส่วนของทรัพยากรมนุษย์หรือผู้จัดการฝ่ายบุคคล เกี่ยวกับ…

- การลา

- การขออนุมัติทำงานล่วงเวลา

- การขอสลิป (Slip) เงินเดือน

- ปรับปรุงประวัติส่วนตัวของพนักงาน

การขอลางานหรือขอทำงานล่วงเวลา พนักงานสามารถขอผ่านระบบ HR Self Service และรับทราบผลการอนุมัติได้ผ่าน Mobile App หรือ Kiosk Desktop โดยที่ไม่ต้องเข้าไปพบหัวหน้าหรือผู้จัดการฝ่ายโดยตรง

เรื่องของสลิปเงินเดือนหากพนักงานมีความจำเป็นต้องใช้สลิปเพื่อนำไปทำธุรกรรมใดๆ ก็สามารถที่จะพิมพ์สลิปได้ด้วยตนเอง ฝ่ายบัญชีไม่จำเป็นต้องทำสลิปให้กับพนักงานทุกคนในทุกๆ เดือน นอกจากลดภาระงานแล้วยังลดการใช้กระดาษลงอีกด้วยเป็นการช่วยประหยัดทรัพยากรได้อีกทางหนึ่ง หรือพนักงานคนใดต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวก็สามารถส่งเอกสารเพื่อปรับปรุงข้อมูลผ่านระบบให้บริการตนเองได้เลย

ระบบการให้บริการตนเองมี 2 วิธีคือ Mobile App และ Kiosk Desktop องค์กรจะเลือกใช้ทั้ง 2 วิธี หรือเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ตามความเหมาะสม

 • Mobile App เป็นการใช้งานผ่านแอพพลิเคชันบริการตนเองบนสมาร์ทโฟน วิธีนี้เหมาะกับองค์กรที่ผู้ใช้มีสมาร์ทโฟนและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานแอพพลิเคชัน
 • Kiosk Desktop เป็นการใช้ซอฟต์แวร์บริการตนเองผ่านคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งไว้ ณ จุดใดจุดหนึ่งภายในอาคารหรือสถานที่ทำงาน วิธีนี้เหมาะกับองค์กรที่มีพนักงานจำนวนมากหรือการใช้งานภายในโรงงานซึ่งพนักงานอาจจะไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน หรือไม่มีความเข้าใจและความสะดวกในการใช้งานแอพพลิเคชัน

ใช้งานได้หลายภาษา รองรับ AEC

เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซีเอส ล็อกซอินโฟ ยังได้พัฒนาให้ซอฟต์แวร์ให้รองรับภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนทั้ง ภาษาลาว ภาษากัมพูชา ภาษาพม่า และอื่นๆ ดังนั้นหากองค์กรใดที่มีการขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านก็สามารถที่จะนำซอฟต์แวร์ MATRIX HRM ไปใช้ในการบริหารบุคลากรในประเทศนั้นๆ ได้ ช่วยให้การวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์มีความสะดวกยิ่งขึ้นเนื่องจากจะเป็นมาตรฐานและระบบเดียวกันทั้งบริษัทที่อยู่ในประเทศและบริษัทในเครือที่มีการขยายสาขาหรือเครือข่ายไปยังต่างประเทศ

ซอฟต์แวร์ MATRIX HRM มีการปรับปรุงเรื่องของการใช้งานทั้งในส่วนของการแสดงผลและเมนูคำสั่งอยู่เสมอเพื่อให้ผู้ใช้ทำความเข้าใจได้ง่ายและใช้งานได้สะดวกที่สุด ที่สำคัญคือต้องการให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้เองตามที่ต้องการ สนใจใช้บริการซอฟต์แวร์ MATRIX HRM ของ ซีเอส ล็อกซอินโฟ ติดต่อได้ที่ matrixerp@csloxinfo.net หรือ 02-263-8229 กด 2 เว็บไซต์ www.matrixhrm.in.th

  All were seasoned veterans of the british blues scene, with bruce and baker emerging as members of the graham bond organisation and eric clapton gaining his first glimpse of fame with the yardbirds

MATRIX ERP ซอฟท์แวร์ออนไลน์ระบบการจัดการทรัพยากรในองค์กร (Enterprise Resource Planning “ERP”) ตอบโจทย์ทุกปัญหาการจัดการขององค์กร

 1

 MATRIX ERP ซอฟท์แวร์ออนไลน์ระบบการจัดการทรัพยากรในองค์กร (Enterprise Resource Planning “ERP”)

ตอบโจทย์ทุกปัญหาการจัดการขององค์กร

               หนึ่งในบริการ Software as a Service หรือการให้บริการซอฟต์แวร์ออนไลน์ที่ ซีเอส ล็อกซอินโฟได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การบริหารงานขององค์กรธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ คือ MATRIX ERP หรือระบบการจัดการทรัพยากรในองค์กร

                ซอฟต์แวร์ MATRIX ERP ที่ ซีเอส ล็อกซอินโฟ พัฒนาขึ้นมามีคุณสมบัติพื้นฐานในการเป็นซอฟต์แวร์ระบบการจัดการทรัพยกรในองค์กรทุกประการ โดยรองรับการบริหารจัดการงานทั้งในส่วนของ

               – ระบบกระจายสินค้า (Distribution Management)

               – ระบบบริหารการผลิต (Manufacturing Management)

               – ระบบบริหารการเงินและบัญชี (Financial and Accounting Management)

            แต่ภายใต้คุณสมบัติพื้นฐานของการเป็นซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรในองค์กร  MATRIX ERP มีความเหนือกว่าซอฟต์แวร์อื่นๆ ในหลายๆ ด้าน เพียงแค่คิดว่าจะใช้งานองค์กรก็จะได้รับประโยชน์ทันทีในเรื่องของการลดต้นทุน

module_title

 ลดต้นทุนฮาร์ดแวร์ จ่ายเท่าที่จำเป็นต้องใช้

             MATRIX ERP เป็นซอฟต์แวร์ออนไลน์ที่แตกต่างจากการให้บริการซอฟต์แวร์แบบเดิมอย่างสิ้นเชิงเปลี่ยนจากการที่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์บนเซิร์ฟเวอร์ไปเป็นการให้บริการผ่านเทคโนโลยี Cloud Computing ซึ่งองค์กรสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้ผ่านเบราเซอร์ด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

           ในความแตกต่างนี้เองทำให้ MATRIX ERP เหนือกว่าซอฟต์แวร์อื่นๆ ตั้งแต่การเริ่มต้นใช้งานโดยมีข้อดีในเรื่องของการลดต้นทุนให้กับองค์กรใน 2 ส่วนที่สำคัญคือ…

- ลดต้นทุนการจัดซื้อฮาร์ดแวร์ MATRIX ERP เป็นซอฟต์แวร์ออนไลน์ องค์กรจึงไม่จำเป็นต้องจัดซื้ออุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์เพื่อจัดทำระบบเซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่ายเพื่อรองรับการติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์แต่อย่างใด

               การจัดซื้อฮาร์ดแวร์เพื่อจัดทำเซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่ายไม่เพียงมีค่าใช้จ่ายที่สูง ยังมีความยุ่งยากในการจัดทำระบบ หากจัดทำระบบไม่ดี อาจส่งผลให้การทำงานของซอฟต์แวร์ไม่สมบูรณ์และมีปัญหาระหว่างการใช้งาน อีกทั้งยังเป็นภาระต่อเนื่องในการจัดหาบุคลากรทางด้านไอทีเข้ามาทำหน้าหน้าที่ดูแลระบบ

- ลดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ การใช้บริการซอฟต์แวร์ออนไลน์ หรือ Software-as-a-Service องค์กรสามารถกำหนดได้ว่าต้องการใช้ความสามารถหรือฟังก์ชันของซอฟต์แวร์ในส่วนใดบ้าง มีขอบเขตการใช้งานแค่ไหน และจ่ายค่าบริการตามขอบเขตที่ใช้งาน ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าใช้บริการหรือค่าลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์แบบเหมาจ่ายเหมือนกับซอฟต์แวร์แบบแพ็กเกจ

               นอกจากไม่ต้องจ่ายเกินความจำเป็นหรือเกินกว่าที่องค์กรต้องใช้งานแล้ว MATRIX ERP ยังไม่มีค่าบริการรายการปี และไม่มีค่าบริการในการอัพเกรดซอฟต์แวร์ที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น

Capture

เหนือกว่าด้วยฟีเจอร์ Mobile Application

               ความเหนือกว่าถัดมาของ MATRIX ERP ที่ต่างจากซอฟต์แวร์อื่นๆ คือ การมีแอพพลิเคชัน (Application) ช่วยเพิ่มความประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานส่วนต่างๆ ทั้งในส่วนของฝ่ายขาย คลังสินค้า บัญชี และฝ่ายผลิต ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชันและใช้งานซอฟต์แวร์ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ไม่ว่าจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน 3G, 4G หรือ Wi-Fi ก็สามารถที่จะเข้าใช้งาน MATRIX ERP ได้ทุกเมื่อ

- Sale2go แอพพลิเคชันสำหรับฝ่ายขาย ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของฝ่ายขายมีความสะดวกมากขึ้น แม้ว่าจะปฏิบัติงานนอกสถานที่ก็สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นประวัติลูกค้า ยอดขาย สินค้าคงคลัง หรือเปิดใบสั่งขาย

- DigiDrive แอพพลิเคชันสำหรับฝ่ายจัดส่งสินค้า เพื่อให้พนักงานขับรถใช้ในการตรวจรับสินค้าที่ต้องจัดส่ง ไปจนถึงตรวจสอบเส้นทางและลำดับการจัดส่ง ภายในแอพพลิเคชันจะมีแผนที่บอกการเดินทางในการจัดส่งสินค้าแต่ละจุดพร้อมข้อมูลผู้รับสินค้าอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีระบบการเซ็นต์รับสินค้าและยังสามารถถ่ายภาพผู้รับสินค้าเพื่อเป็นการยืนยันการจัดส่งได้

- DigiMove แอพพลิเคชันสำหรับคลังสินค้า ใช้ในการตรวจสอบสถานะการจัดส่ง สามารถตรวจสอบตำแหน่งของรถส่งสินค้าได้แบบเรียลไทม์ ใช้ในการจัดลำดับเส้นทางการจัดส่งให้กับพนักงานขับรถนอกจากสามารถกำหนดลำดับการจัดส่งตามปกติแล้วยังสามารถกำหนด การรับคำสั่งแทรกหรือออร์เดอร์เพิ่มระหว่างการจัดส่งปกติได้ เช่น การรับเช็กวางบิล หรือรับ สิ่งของ ณ จุดใดๆ ระหว่างการจัดส่ง และยังมีฟีเจอร์ที่ช่วยคำนวณระยะทางการจัดส่งสินค้าของแต่ละที่เพื่อคำนวณต้นทุนและบริหารการจัดส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- Stock2go แอพพลิเคชันสำหรับบัญชี สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดเพื่อความสะดวกในการสแกนบาร์โค้ดของทรัพย์สิน การจัดทำข้อมูลทรัพย์สินสามารถบันทึกภาพได้เพื่อความสะดวกและความชัดเจนในการตรวจสอบครั้งต่อไป พร้อมกันนั้นยังสามารถบันทึกพิกัดของทรัพย์สินได้เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาในการตรวจสอบทรัพสินหลังการตรวจนับสามารถโอนข้อมูลเข้าสู่ระบบของ MATRIX ERP เพื่อจัดเก็บได้ทันที

- WorkOrder แอพพลิเคชันสำหรับฝ่ายผลิต เพื่อความแม่นยำในการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า สามารถเรียกดูใบสั่งผลิตได้ โดยจะแสดงข้อมูลการผลิตพร้อมภาพตัวอย่างของสินค้าสำเร็จรูปซึ่งสามารถที่จะซูมดูรายละเอียดได้อย่างชัดเจนผ่านแอพพลิเคชัน

 ทำงานได้ครบจบในซอฟต์แวร์

   ในรายละเอียดของการใช้งาน MATRIX ERP มีความสามารถที่สอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง เช่น เรื่องของการคำนวนต้นทุนวัตถุดิบ โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องมีการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศนอกจากต้นทุนของวัตถุดิบแล้วยังมีต้นทุนในเรื่องของค่าขนส่ง ภาษี และอื่นๆ อีกหลายอย่าง

       การใช้ซอฟต์แวร์ ERP ทั่วไปผู้ใช้จะต้องคำนวณต้นทุนที่นอกเหนือจากค่าวัตถุดิบทั้งค่าขนส่ง ค่าภาษี และอื่นๆ จากภายนอก จะใช้วิธีการหรือโปรแกรมอื่นใดก็ตามเข้ามาช่วยในการคำนวณแล้วจึงนำข้อมูลที่ได้เพิ่มเข้าไปในซอฟต์แวร์อีกทีหนึ่ง แต่สำหรับ MATRIX ERP ผู้ใช้สามารถที่จะระบุต้นทุนทุกอย่างทุกรายการได้ภายในซอฟต์แวร์และคำนวณได้ทันที ไม่จำเป็นต้องทำงานซ้ำซ้อน เป็นอีกความสามารถที่ MATRIX ERP สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้เหนือว่า

       นอกจากการคำนวณต้นทุนทางบัญชี ต้นทุนภาคการผลิตก็มีความสามารถเดียวกันนี้ สามารถคำนวณต้นทุนของวัตถุดิบที่ใช้งานการผลิตหรือต้นทุนทางตรงได้ทันที ในซอฟต์แวร์จะมีรายการให้ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะลดหรือเพิ่มรายการต่างๆ ได้ค่อนข้างยืดหยุ่น

รองรับการยื่นใบกำกับภาษีแบบ e-Tax Invoice

      อีกสิ่งหนึ่งที่ MATRIX ERP จะเข้าไปตอบโจทย์สำหรับองค์กรหรือผู้ประกอบการได้อย่างแน่นอนคือ เรื่องของการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Tax Invoice ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ที่กรมสรรพากรจะบังคับให้ทุกบริษัทที่มียอดขาย 30 ล้านบาทขึ้นไปต้องยื่นใบกำกับภาษีแบบ e-Tax Invoice  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

 MATRIX ERP กับตัวอย่างการตอบโจทย์และแก้ปัญหา

           ในการใช้งานจริงมีหลายๆ กรณีที่ ซีเอส ล็อกซอินโฟน นำ MATRIX ERP เข้าไปช่วยแก้ปัญหาการบริหารและจัดการงานต่างๆ ในองค์กรให้กับผู้ประกอบการหลากหลายธุรกิจ เช่น…

               – ลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หลายองค์กรใช้ซอฟต์แวร์ ERP อยู่แล้ว โดยยอมลงทุนทั้งการจัดทำระบบและค่าซอฟต์แวร์จำนวนหลายล้านบาท และยังต้องเสียค่าบริการรายปีอีกกว่า 15-20%

         สำหรับองค์กรขนาดใหญ่แม้ว่าต้องเสียค่าบริการรายปีนับล้านบาทอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นปัญหา แต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือ การที่เสียเงินจำนวนมากแล้วแต่กลับพบว่าซอฟต์แวร์ไม่ได้ช่วยให้การจัดการงานในองค์ดีขึ้นอย่างแท้จริง ระบบของผู้ให้บริการไม่มีเสถียรภาพและส่งผลให้การทำงานขององค์กรเกิดการสะดุดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่ง MATRIX ERP ไม่เพียงช่วยลดค่าใช้จ่ายรายปีขององค์กรลง ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรโดยระหว่างการใช้งานจะไม่มีปัญหาใดๆ ที่ทำให้การทำงานต้องชะงัก เพราะการให้บริการผ่านเทคโนโลยี Cloud Computing นั้นจะมีทีมวิศวกรทางด้านไอทีที่มีความเชี่ยวชาญทำหน้าที่ดูแลระบบ 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน

- มีซอฟต์แวร์ที่ดีใช้ โดยที่ไม่ต้องลงทุนสูง ในขณะที่ช่วยแก้ปัญหาและลดต้นทุนให้กับองค์กรที่ใช้ ERP แบบเดิม MATRIX ERP ก็ยังช่วยให้องค์กรขนาดกลางลงมาที่มีงบประมาณจำกัดมีโอกาสนำซอฟต์แวร์ที่ดีไปใช้ในการจัดการหรือดำเนินงานขององค์กรได้ง่ายขึ้น เพราะไม่จำเป็นต้องลงทุนสูงเพื่อเตรียมการทางด้านระบบหรือฮาร์ดแวร์ เลือกใช้เฉพาะฟังก์ชันที่ต้องการและจ่ายค่าบริการตามขอบเขตการใช้งานซึ่งมีค่าบริการต่อเดือนหรือเมื่อคิดรวมในแต่ละปีถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อมีซอฟต์แวร์ที่ดี มีระบบที่ดี ย่อมช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น เมื่อองค์กรเติบโตขึ้นสามารถเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานโดยต่อยอดจากระบบที่มีอยู่แล้วได้ทันที

- เสนอราคาลูกค้า 100 รายได้ใน 7 วัน อีกตัวอย่างหนึ่งขององค์กรที่ MATRIX ERP เข้าไปช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจคือ การคำนวณต้นทุนสินค้าของบริษัทจิวเวลรี่แห่งหนึ่ง ซึ่งมีปัญหาความล่าช้าในการเสนอราคากับลูกค้า จนทำให้ต้องเสียออร์เดอร์ไปจำนวนมาก

               ที่ผ่านมาองค์กรแห่งนี้จะได้รับออร์เดอร์ลูกค้านับ 100 รายอยู่เสมอหลังการออกงานแสดงสินค้า ด้วยความที่เป็นงาน Made to Order ทำให้การเสนอราคาแตกต่างกันไป ด้วยความที่ไม่มีซอฟต์แวร์ช่วยในการคำนวณต้นทุนในแต่ละครั้งต้องใช้เวลากว่า 3 เดือนกว่าที่จะเสนอราคาให้กับลูกค้า 100 รายได้ทั้งหมด ทำให้ต้องสูญเสียออร์เดอร์ไปกว่า 70% เพราะลูกค้าไม่สามารถรอได้ แต่เมื่อนำ MATRIX ERP เข้าไปช่วยในการคำนวณต้นทุนทำให้สามารถเสนอราคาลูกค้าทั้งหมดจำนวนกว่า 100 รายได้ภายใน 7 วันเท่านั้น

สนใจใช้บริการ MATRIX ERP ของ CS LOXINFO สามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง  matrixerp@csloxinfo.net   หรือ 02-263-8229 กด 2 www.matrixerp.in.th Thereafter, clapton and bruce both graduated from the blues academy that was john mayall’s domyhomework.guru bluesbreakers

ทุกการต่อเชื่อมสัญญาณ ทุกการต่อยอดธุรกิจ บนเส้นทางความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่องในธุรกิจโลจิสติกส์ CS LOXINFO คือมืออาชีพที่บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด ไว้วางใจ

_DSF3442cmyk Re600x400

        หากกล่าวถึงกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ประเทศไทยแล้ว บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด คือ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร ที่โดดเด่นและแข็งแกร่งขึ้นตลอดเวลา 48 ปี ด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่สั่งสม และวิสัยทัศน์ในการบริหาร บริการ และพัฒนาศักยภาพให้เท่าทันทุกความต้องการของลูกค้า ทัดเทียมความก้าวหน้าแห่งยุคสมัยอยู่เสมอ

    “ในปัจจุบัน อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสำคัญทำให้ระบบเศรษฐกิจขยายตัว การสื่อสารที่เชื่อมต่อทั้งโลกเป็นหนึ่งเดียว การดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการโลจิสติกส์ซึ่งให้บริการลูกค้าทั่วโลกอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านโครงข่ายข้อมูลออนไลน์ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีมืออาชีพด้าน IT เป็นกำลังสำคัญ ทั้งการวางระบบ ความเท่าทันเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าขึ้นทุกวัน คุณภาพการให้บริการ เพราะทุกสิ่งที่ลูกค้าต้องการ เราต้องตอบสนองให้ได้เร็วที่สุด ด้วยระบบที่แม่นยำ เต็มประสิทธิภาพ”

    “พันธกิจของเราในปี พ.ศ. 2560 นี้ บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด มุ่งเน้นนโยบาย Smart & Green Logistics อย่างเข้มข้น ตั้งแต่การเปิดรับนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ การวางระบบบริหารและดำเนินงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และที่สำคัญ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเรายังเดินหน้าพัฒนาการให้บริการลูกค้าอย่างไม่หยุดยั้งด้วย โดยมีระบบ IT หรือระบบการจัดการข้อมูลข่าวสารด้วยเทคโนโลยี เป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้ทุกกิจกรรมดำเนินงานไปได้ต่อเนื่องตลอดเวลา”

    “ต่อยอดมาตรฐานความเป็นผู้นำที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 ความสำเร็จของบริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด ในวันนี้ อยู่ที่ศักยภาพในการเชื่อมโยงข้อมูลกับลูกค้าได้ 24 ชม. ความมั่นใจในระบบป้องกันฐานข้อมูลอีกทั้งการบริหารงานของลูกค้าแต่ละราย 

รวมถึงระบบสำรองข้อมูล ทั้งหมดนี้ควบคุม และเชื่อมต่อได้ด้วยระบบ IT ที่เสถียร และปลอดภัย การันตีความเป็นมืออาชีพในธุรกิจโลจิสติกส์ ที่ได้รับความไว้วางใจมากว่า 4 ทศวรรษ”

    “สำหรับแผนงานของบริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส ในยุคของ Digital Commerce ระบบ IT คือแกนหลัก อาจเรียกได้ว่า เป็นปัจจัยที่ 5 ในการดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์เลยทีเดียว แม้การลงทุน IT จะมีมูลค่าสูง แต่เป็นงบประมาณที่จำเป็นและคุ้มค่า บริษัทฯ เลือก CS LOXINFO มืออาชีพที่สร้างความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ร่วมงานกัน ด้วยความพร้อมทุกด้าน สนองตอบแผนงานของเราได้ตรงใจ โดยเฉพาะเมื่อบริษัทฯ ย้ายที่ทำการใหม่ ระบบ IT ได้รับการดูแลด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก CS LOXINFO ทำให้การเชื่อมต่อราบรื่น เหมือนกดสวิตช์เชื่อมจากที่เก่าสู่ที่ใหม่อัตโนมัติ ดำเนินงานต่อเนื่องได้ทันที จนถึงวันนี้ ระบบที่ CS LOXINFO วางไว้ ก็ยังทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ”

    “บนเส้นทางโลจิสติกส์ที่ดำเนินไปตลอดเวลา และมีคู่ค้าอยู่ทั่วทุกมุมโลก บริษัทฯ ยกให้ CS LOXINFO คือผู้ให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่สมบูรณ์แบบ ด้วยสัญญาณแรงชัด มีความเสถียร ต่อเชื่อมได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดหาและดูแลระบบ IT เพื่อต่อยอดทุกสถานการณ์การทำงานได้ไม่มีสะดุด ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพ มากประสบการณ์พร้อมบริการตลอด 24 ชั่วโมง จากวันแรกจนถึงวันนี้ CS LOXINFO คือมืออาชีพที่บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส ไว้วางใจ”

    เชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการ ยอมรับในความเป็นผู้เชี่ยวชาญของทีม CS LOXINFO ที่เสริมทัพความเป็นผู้นำของบริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด ในการดำเนินธุรกิจยุคดิจิตัลได้อย่างสมดุล

Indeed, the members themselves assumed it to the extent that they took their name to college homework denote that they were the cream of the british music crop

เซ็ตกะได้ไม่จำกัด จะเป็นกะแบบไหนตั้งค่าได้เลย

aw_11_11.05.17

จะมีบ้างไหมซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรที่มีระบบ Time Attendance ที่ยืดหยุ่นหรือว่าตั้งค่าได้ตามเวลาของบริษัท

มีสิ นี่เลย MATRIX HRM เป็นซอฟต์แวร์ออนไลน์ที่มีระบบ Time Attendance ที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การบันทึกเวลาทำงานได้อย่างแน่นอน เพราะไม่เพียงแค่บันทึกเวลาเข้าและออกโดยทั่วไปในลักษณะของการเริ่มงานในตอนเช้าและเลิกงานในตอนเย็นเท่านั้น แต่ยังรองรับการบันทึกเวลาทำงานแบบกะได้ไม่จำกัด จะเป็นกะข้ามวัน หรือกะยืดหยุ่นที่มีการเข้าออกและการพักไม่ตรงกันก็สามารถตั้งค่าได้ทุกรูปแบบ

 เมื่อจัดการเรื่องของการบันทึกเวลาได้ การจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน (Payroll) ก็ทำได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นด้วย

สอบถามบริการ MATRIX HRM โทร. 02-2638229 กด 2 หรือ matrixhrm@csloxinfo.net

 

On their debut, 1966′s fresh cream, the band merged jazz time signatures, blues compositions, and rock riffs, creating the heavy electrical stew that would be a touchstone for british psychedelic, metal, and progressive rock thereafter

สะดวกพอไหม ดึงข้อมูลจากบัตร ปชช. ทำประวัติพนักงานได้เลย

aw_10_12.05.17 งานหนึ่งของ HR ที่แสนน่าเบื่อในส่วนของการทำทะเบียนประวัติบุคลากรก็คือ การที่ต้องนั่งคีย์ข้อมูลของพนักงานแต่ละคน ช่วงไหนรับพนักงานหลายคนไม่ต้องถามเลยว่าคีย์กันเมื่อยแค่ไหน คีย์เสร็จแล้วก็ใช่ว่าจะจบ เดี๋ยวพนักงานคนนั้นเปลี่ยนชื่อ คนนี้เปลี่ยนนามสกุล คนนั้นเปลี่ยนที่อยู่ บลา บลา บลาๆๆๆๆ 

 เบื่อใช่ไหม แบบนี้ต้องใช้ MATRIX HRM ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรที่จะช่วยให้งานทะเบียนประวัติบุคลากร (Human Information) เป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น

 การบันทึกประวัติพนักงานน่ะเหรอ ทำครั้งแรกแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ต่อจากนั้นจะนำข้อมูลพนักงานคนไหนไปใช้ประกอบการดำเนินการใดๆ ก็สามารถดึงข้อมูลจากซอฟต์แวร์ได้ทันที

 แต่ถ้าขี้เกียจคีย์ เบื่อกับการทำอะไรซ้ำๆ บ่อยๆ ใช้นี่เลยเครื่องอ่านบัตรประชาชน เพียงนำมาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานซอฟต์แวร์ MATRIX HRM จะคีย์ข้อมูลพนักงานคนไหนก็แค่นำบัตรประชาชนมาเสียบเข้าที่เครื่อง ข้อมูลภายในบัตรทั้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ รวมถึงภาพถ่ายที่ถูกบันทึกไว้ภายในชิป (Chip) จะถูกดึงไปยังซอฟต์แวร์และบันทึกโดยอัตโนมัติ ช่วยลดปริมาณและเวลาในการคีย์ข้อมูลได้เยอะเลย

 สะดวกแบบนี้ไม่รักไม่เลือกได้ยังไง !!!

 สอบถามบริการ MATRIX HRM โทร. 02-2638229 กด 2 หรือ matrixhrm@csloxinfo.net

Mit knapp 40 jahren habe ich das ghostwriter bachelor at https://ghostwritinghilfe.com studium zu heilpraktikerin in angrif genommen

MATRIX HRM ใช้งานง่าย ใช้แค่ไหน จ่ายแค่นั้น

aw_9_12.05.17

 เมื่อบริษัทมีพนักงานเพิ่มขึ้น จะให้ HR มานั่งทำงานแบบเดิมๆ ก็คงไม่ไหว ไหนจะล่าช้า ไหนจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ (Human Error) แต่ครั้นจะใช้ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรก็สู้ราคาไม่ไหว ไหนจะต้องลงทุนและเตรียมการเรื่องฮาร์ดแวร์และระบบไอทีอีก คิดแล้วน่ากลุ้มใจ อยากให้บริษัทเดินหน้าต่อไป แต่ก็ติดปัญหาให้ต้องคิดหนัก!

 หมดยุคแล้วนะ ค่าซอฟต์แวร์แสนแพงที่ต้องจ่ายแบบเหมาๆ เดี๋ยวนี้เขาใช้ซอฟต์แวร์ออนไลน์กันแล้ว อยากใช้ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ใช้ซอฟต์แวร์ MATRIX HRM สิ ตอบโจทย์และคุ้มค่าแน่นอน

 ซอฟต์แวร์ออนไลน์ MATRIX HRM ไม่ต้องลงทุนและจัดเตรียมฮาร์ดแวร์ให้วุ่นวาย เพราะเป็นการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต แต่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพราะซอฟต์แวร์ถูกติดตั้งและทำงานอยู่บนคลาวด์ภายในศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) ที่มีมาตรฐาน และที่ตอบโจทย์ตรงใจคือ ใช้แค่ไหน จ่ายแค่นั้น

 ซอฟต์แวร์มี 4 ฟังก์ชัน ทะเบียนประวัติบุคลากร ระบบจัดการข้อมูลการทำงานประจำวัน ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน และระบบประเมินผลงาน เลือกใช้เฉพาะฟังก์ชันที่ต้องการได้ มีแพ็กเกจให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม

 เริ่มต้นใช้งานได้ง่าย ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอัปเดท ซอฟต์แวร์มีความปลอดภัย ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กรได้อย่างเต็มที่

 สอบถามบริการ MATRIX HRM โทร. 02-2638229 กด 2 หรือ matrixhrm@csloxinfo.net

The album was a charting success on both sides of the atlantic, leading to an american tour in early 1967

จะรายการหักลดหย่อนจากไหน ก็ยื่นภาษีผ่านซอฟต์แวร์ได้ทั้งหมด

aw_8_12.05.17

ช็อปช่วยชาติหรือว่าท่องเที่ยวในประเทศแล้วนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ นโยบายนี้ดีใครๆ ก็ชอบ (HR ก็ชอบ กด Like ให้เลย) แต่เชื่อว่าคนเป็น HR คงไม่อยากนึกถึงเวลาที่ต้องคิดภาษีของพนักงาน เพราะคงยุ่งยากไม่น้อยเลยทีเดียว

การยื่นภาษีพนักงานปกติก็ยุ่งยากพอควรอยู่แล้ว เพราะว่าพนักงานแต่ละคนต่างก็มีข้อมูลรายได้และการลดหย่อนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ต้องคอยอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆ แล้วถ้าเมื่อไรมีเงื่อนไขอะไรพิเศษๆ แบบที่รัฐบาลมีนโยบายออกมา ไม่อยากจะคิดเลยว่าความยุ่งยากจะตามมาอีกแค่ไหน แทนที่จะคำนวณภาษีให้เสร็จได้ในซอฟต์แวร์เลย ต้องมานั่งทำเอกสารแยกอีกชุดหนึ่งกับรายการหักลดหย่อนที่เพิ่มขึ้นมา

HR คนไหนกำลังประสบปัญหาแบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นการทำเอกสารเพิ่มเนื่องจากนโยบายของรัฐบาล มีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหรือมาตรฐานของทางราชการก็ตามที

ใช้ซอฟต์แวร์ Matrix HRM สิ แล้วจะไม่ต้องเจอปัญหางานเพิ่มงานงอกแบบนี้อีกต่อไป เพราะไม่ว่าจะมีเงื่อนไขพิเศษอะไรใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มของทางราชการก็สามารถใช้ซอฟต์แวร์จัดการได้ทั้งหมด สามารถเลือกเงื่อนไขรายการหักลดหย่อนเพิ่มเติมภายในหน้าจอการใช้งานซอฟต์แวร์ได้เลย

สอบถามบริการ MATRIX HRM โทร. 02-2638229 กด 2 หรือ matrixhrm@csloxinfo.net

“ด้วยศักยภาพและคุณภาพในการให้บริการของ CS LOXINFO ตั้งแต่วันแรก จนถึงวันนี้ Pullman Bangkok King Power ยังคงยืนหยัดเป็นลูกค้า และไว้ใจให้ CS LOXINFOเป็นพันธมิตรรายสำคัญบนเส้นทางความสำเร็จของเราต่อไป”

ในยุคที่ชีวิตขับเคลื่อนบนโลกดิจิตัล CS LOXINFO คือพันธมิตรที่ Pullman Bangkok King Power Hotel เลือกสรร เพื่อการต่อเชื่อมสัญญาณอย่างต่อเนื่อง ต่อยอดงานบริการธุรกิจโรงแรม เต็มประสิทธิภาพ
DSF1701_Re

Pullman Bangkok King Power Hotel ชื่อชั้นที่การันตีความเป็นจุดหมายแห่งคุณภาพในการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นทริปธุรกิจ หรือแม้แต่วันพักผ่อนของครอบครัว ด้วยทำเลที่ตั้งในใจกลางใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS Skytrain อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และ Airport Rail Link (ARL) สถานีพญาไท ครบครันทั้งการออกแบบตกแต่งทันสมัยในรูปโฉมใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Our World Is Your Playground และสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย รวมถึง 366 ห้องพัก 20 ห้องประชุม และ 5 ห้องอาหารและบาร์ อีกทั้งบรรยากาศและการต้อนรับเหมาะสำหรับเป็น “ศูนย์กลาง” ของการรวมตัว ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนทันสมัยตอกย้ำความเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจโรงแรมของเมืองไทยที่น่าจับตามองในทุกย่างก้าว

“กุญแจสำคัญของการดำเนินธุรกิจโรงแรมที่ให้บริการ 365 วัน อยู่ที่ความพร้อมในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ โดยเฉพาะในปัจจุบัน ที่ไลฟ์สไตล์ของผู้คนขับเคลื่อนง่ายดายและฉับไวบนหน้าจอ เพียงปลายนิ้วสัมผัส นโยบายและการดำเนินงานของ Pullman Bangkok King Power Hotel ในด้านระบบการสื่อสารก็สอดคล้องกัน ตั้งแต่การวางงานระบบเครือข่าย การออกแบบติดตั้ง การเลือกสรรผู้ให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ไวไฟที่ครอบคลุมทั่วทุกบริเวณในโรงแรม พื้นที่ส่วนรวม และในห้องพัก เพื่อตอบโจทย์การใช้งานทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการ เรามั่นใจว่า ทุกการสื่อสาร การต่อเชื่อมสัญญาณสมบูรณ์พร้อมบริการตลอด 24 ชั่วโมง”

“มาตรฐานและศักยภาพในการรักษาข้อมูลของลูกค้า คือจุดแข็งอีกข้อ เพื่อตอบรับกับความเชื่อถือและไว้วางใจที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการที่ Pullman Bangkok King Power Hotel”

 ”สำหรับการดำเนินธุรกิจโรงแรม ในโลกยุคดิจิตัลความก้าวหน้าฉับไวของข้อมูลข่าวสาร ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆผู้ประกอบการต้องเปิดรับเรียนรู้และประยุกต์เอาปัจจัยที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาศักยภาพในการดำเนินการให้ถึงขีดสุด สิ่งสำคัญคือความพร้อมของระบบสนับสนุน CS LOXINFO คือผู้ให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่สมบูรณ์แบบสำหรับ 2 ส่วนสำคัญ ทั้งการดำเนินงานของโรงแรม และให้บริการแก่ลูกค้า สัญญาณแรงชัด มีความเสถียรจึงต่อเชื่อมได้อย่างต่อเนื่อง ความพร้อมของทีมงานมืออาชีพ มากด้วยประสบการณ์คอยบริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เพียงตอบรับความต้องการอย่างเท่าทัน แต่ CS LOXINFO ยังร่วมกับ Pullman Bangkok King Power Hotel เติมเต็มความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าไปด้วยกัน”

Nach 15 jahren praxisttigkeit, wollte ghostwriting nachweisen ich etwas neues

จะต้อง Export แล้วคีย์ข้อมูลอีกทำไม เมื่อซิงค์ข้อมูลกับเครื่องรูดบัตรได้เลย

จะต้อง Export แล้วคีย์ข้อมูลอีกทำไม เมื่อซิงค์ข้อมูลกับเครื่องรูดบัตรได้เลย
aw_7_26.04.17

เบื่อไหม? ที่ต้องทำอะไรซ้ำซ้อน มีเครื่องรูดบัตรแล้วแต่ยังจะต้องมานั่ง Export แล้วคีย์ข้อมูลเวลาเข้า-ออกของพนักงานลงคอมพิวเตอร์อีก

จะต้องทำแบบนั้นอีกทำไมในเมื่อสามารถที่จะดึงข้อมูลเวลาการทำงานที่บันทึกไว้ในเครื่องรูดบัตรมาตรวจสอบหรือบันทึกในคอมพิวเตอร์ได้เลยอัตโนมัติ ไม่ต้องเสียเวลา Export ข้อมูลจากเครื่องรูดบัตรออกมาก่อนแล้วคีย์ข้อมูลเพื่อบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่ง

ก็แค่ใช้ซอฟต์แวร์ Matrix HRM ซึ่งมีฟีเจอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องรูดบัตรได้ เพียงแค่ใช้เครื่องรูดบัตรรุ่นที่รองรับการใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์แค่นั้นเอง

แค่นี้ HR Admin ก็ไม่ต้องมานั่งทำอะไรซ้ำๆ เหมือนเดิมทุกวันๆ ซึ่งเรารู้ว่ามันน่าเบื่อ เอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่มัน ชิคๆ คูลๆ ดีกว่า ว่ามั้ย!

สอบถามบริการ MATRIX HRM โทร. 02-2638229 กด 2 หรือ matrixhrm@csloxinfo.net Disraeli gears made compelling use of the wah-wah pedal and brimmed with big fuzzy guitars where to find and buycollege homework on tripped out tunes like strange brew and tales of brave ulysses

ใช้ MATRIX HRM สะดวก ปลอดภัย รับประกันข้อมูลไม่หาย 100%

ใช้ MATRIX HRM สะดวก ปลอดภัย รับประกันข้อมูลไม่หาย 100%

aw_4_26.04.17

อยากใช้ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์มาช่วยจัดการข้อมูลพนักงานที่เพิ่มขึ้นให้เป็นระบบ แต่ไม่อยากประสบกับปัญหาการใช้ซอฟต์แวร์แบบเดิมๆ ที่ต้อง…

- ลงทุนฮาร์ดแวร์และจัดหาพนักงานเพิ่มเพื่อดูแลระบบ

- จ่ายค่าลิขสิทธิ์แสนแพงแบบเหมาจ่าย ทั้งที่หลายๆ ฟังก์ชันก็ยังไม่จำเป็นต้องใช้

- กังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล

ต้องใช้! ซอฟต์แวร์ออนไลน์ MATRIX HRM มิติใหม่ของการใช้ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กรไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์แสนแพงด้วยงบประมาณก้อนใหญ่ จ่ายตามแพ็กเกจเท่าที่ใช้งานจริง ใช้แค่ไหน จ่ายแค่นั้น สามารถเพิ่มฟังก์ชันในภายหลังได้

 

ไม่จำเป็นต้องลงทุนอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์กับคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์สเป็คสูงๆ อีกต่อไป รวมถึงสามารถเชื่อมโยง (Network) และใช้งานร่วมกันระหว่างสำนักงานแต่ละสาขาได้

มีระบบความปลอดภัย (Security) ที่รัดกุม เนื่องจากการประมวลผลของซอฟต์แวร์บน Cloud นั้นอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) ที่มีมาตรฐานของ CS LOXINFO ซึ่งมีทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญทำหน้าที่ดูแลระบบ 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน และมีมาตรการควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ที่เข้มงวด

พร้อมกันนั้นข้อมูลทุกอย่างจะถูกสำรอง (Backup) ไว้ให้ในเซิร์ฟเวอร์ของระบบ เพื่อให้ลูกค้าสามารถกู้ข้อมูลทุกอย่างคืนได้ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน

สอบถามบริการ MATRIX HRM โทร. 02-2638229 กด 2 หรือ matrixhrm@csloxinfo.net https://www.ghostwritinghilfe.com/seminararbeit-schreiben-lassen/