Monthly Archives: March 2016

CS LOXINFO และ Zhulian ยังคงร่วมพัฒนาเส้นทางความสำเร็จไปด้วยกัน เพื่อตอกย้ำเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีของ Zhulian ผู้นำธุรกิจขายตรงของไทย

Resize of _DSF2191Resize of _DSF2191CS LOXINFO และ Zhulian ยังคงร่วมพัฒนาเส้นทางความสำเร็จไปด้วยกัน เพื่อตอกย้ำเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีของ Zhulian ผู้นำธุรกิจขายตรงของไทย

 

“ในปี 2558 ที่ผ่านมา ท่ามกลางภาพรวมของธุรกิจที่ค่อยๆ เติบโต Zhulian ยังคงก้าวไปข้างหน้าด้วยความแข็งแรงของตัวผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งได้รับความไว้วางใจมาต่อเนื่องยาวนาน อีกทั้งส่วนของแผนการตลาด มีการปรับระบบการจ่ายโบนัสให้แก่สมาชิกที่มีรายได้ จากเดือนละครั้ง เป็นเดือนละ 2 ครั้ง และเรายังตัดส่วนผลกำไรของบริษัทเพิ่มให้กับสมาชิกถึง 2% รวมถึงโครงการสร้างคอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัย พร้อมคอมมูนิตี้มอลล์ซึ่งครบครันทั้งร้านค้า ร้านอาหาร สถาบันการเงินธนาคาร ไปจนถึงปั๊มน้ำมัน ฯลฯ  เพื่อให้สอดรับกับรูปแบบการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นการต่อยอดสร้างรากฐานของแบรนด์ Zhulian ให้มั่นคงไปในเวลาเดียวกัน”

 

“จุดแข็งของ Zhulian ประเด็นแรก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพ ในราคาที่จับต้องได้ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นส่วนหนึ่งของในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ดังนั้น ไม่ว่าทิศทางเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ก็ยังเป็นสิ่งจำเป็น นอกจากนี้ ระบบของ Zhulian จ่ายโบนัสให้แก่สมาชิกโดยตรงตั้งแต่เริ่มต้น ใครทำใครได้ ไม่ต้องผ่านผู้นำ หรือกระจายส่วนแบบอื่นนอกจากแบรนด์เรา จึงแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ แล้วหลายๆ ค่ายเองก็เริ่มเล็งเห็นและกำลังปรับเปลี่ยนตามเรามาด้วย”

 

“และเพื่อเป็นการสร้างแบรนด์ให้ยิ่งเข้มแข็งขึ้น ในปี 2559 นี้ Zhulian ยังคงเดินหน้าด้วยโปรเจค Power One ติดอาวุธทั้งในสายงานและการดำเนินชีวิตให้แก่สมาชิก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของครอบครัว Zhulian โดยเป็นการแบ่งปันความรู้ การวางแผนงาน และการคิดคำนวนรายได้สำหรับการขายตรง เพื่อสร้างเสริมทัศนะความเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์กร และเอเจนซี่ เราตั้งใจจะรื้อฟื้นความสมัครสมานสามัคคี ศรัทธาในองค์กร และความเคารพในผู้มีพระคุณ บุพการี กลับมาในสังคมไทย สร้างครอบครัวให้แข็งแกร่ง เป็นพื้นฐานของสังคมที่ดี เช่นเดียวกับที่องค์กรของเราเองเติบโตมาได้ด้วยสังคมแบบครอบครัวพี่น้องเช่นกัน”

 

“ในยุคที่การสื่อสารฉับไว เทคโนโลยีรุดหน้า องค์กรเราเองก็ได้ประยุกต์ระบบการทำงานให้ยิ่งรวดเร็ว ทันสมัย และโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ระบบการจัดเก็บข้อมูล ลดงานเอกสาร ไปจนการสื่อสารในองค์กร และการถ่ายทอดข้อมูลสู่สมาชิกทุกคนแบบออนไลน์ โดยมี CS LOXINFO เป็นแรงผลักดันสำคัญ ด้วยอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วแบบ Real time และมีความเสถียร รวมถึงการเลือกสรรอุปกรณ์ด้านไอซีที และบริการหลังการขาย ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของระบบไอทีของเราได้เป็นอย่างดีในทุกสถานการณ์ ทำให้การดำเนินงานของ Zhulian เต็มประสิทธิภาพและสมบูรณ์แบบกว่าใคร เรียกได้ว่า ที่สุดของความเป็นมืออาชีพจริงๆ ครับ” 

 

“จากวันแรก จนถึงปัจจุบัน CS LOXINFO และ Zhulian ยังคงร่วมพัฒนาเส้นทางความสำเร็จไปด้วยกัน ตามจังหวะโอกาสเศรษฐกิจ ข้อมูลความรู้ใหม่ๆ ในด้านเทคโนโลยี เพื่อตอกย้ำเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีของ Zhulian ผู้นำธุรกิจขายตรงของไทย และขยายฐานความไว้วางใจของผู้บริโภคและสมาชิกได้ในทุกสถานการณ์”

De registrieren und den autor gaston wie folgendes beauftragen

CS LOXINFO และ Zhulian ยังคงร่วมพัฒนาเส้นทางความสำเร็จไปด้วยกัน เพื่อตอกย้ำเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีของ Zhulian ผู้นำธุรกิจขายตรงของไทย

CS LOXINFO และ Zhulian ยังคงร่วมพัฒนาเส้นทางความสำเร็จไปด้วยกัน เพื่อตอกย้ำเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีของ Zhulian ผู้นำธุรกิจขายตรงของไทResize of _DSF2191

 

“ในปี 2558 ที่ผ่านมา ท่ามกลางภาพรวมของธุรกิจที่ค่อยๆ เติบโต Zhulian ยังคงก้าวไปข้างหน้าด้วยความแข็งแรงของตัวผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งได้รับความไว้วางใจมาต่อเนื่องยาวนาน อีกทั้งส่วนของแผนการตลาด มีการปรับระบบการจ่ายโบนัสให้แก่สมาชิกที่มีรายได้ จากเดือนละครั้ง เป็นเดือนละ 2 ครั้ง และเรายังตัดส่วนผลกำไรของบริษัทเพิ่มให้กับสมาชิกถึง 2% รวมถึงโครงการสร้างคอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัย พร้อมคอมมูนิตี้มอลล์ซึ่งครบครันทั้งร้านค้า ร้านอาหาร สถาบันการเงินธนาคาร ไปจนถึงปั๊มน้ำมัน ฯลฯ  เพื่อให้สอดรับกับรูปแบบการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นการต่อยอดสร้างรากฐานของแบรนด์ Zhulian ให้มั่นคงไปในเวลาเดียวกัน”

 

“จุดแข็งของ Zhulian ประเด็นแรก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพ ในราคาที่จับต้องได้ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นส่วนหนึ่งของในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ดังนั้น ไม่ว่าทิศทางเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ก็ยังเป็นสิ่งจำเป็น นอกจากนี้ ระบบของ Zhulian จ่ายโบนัสให้แก่สมาชิกโดยตรงตั้งแต่เริ่มต้น ใครทำใครได้ ไม่ต้องผ่านผู้นำ หรือกระจายส่วนแบบอื่นนอกจากแบรนด์เรา จึงแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ แล้วหลายๆ ค่ายเองก็เริ่มเล็งเห็นและกำลังปรับเปลี่ยนตามเรามาด้วย”

 

“และเพื่อเป็นการสร้างแบรนด์ให้ยิ่งเข้มแข็งขึ้น ในปี 2559 นี้ Zhulian ยังคงเดินหน้าด้วยโปรเจค Power One ติดอาวุธทั้งในสายงานและการดำเนินชีวิตให้แก่สมาชิก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของครอบครัว Zhulian โดยเป็นการแบ่งปันความรู้ การวางแผนงาน และการคิดคำนวนรายได้สำหรับการขายตรง เพื่อสร้างเสริมทัศนะความเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์กร และเอเจนซี่ เราตั้งใจจะรื้อฟื้นความสมัครสมานสามัคคี ศรัทธาในองค์กร และความเคารพในผู้มีพระคุณ บุพการี กลับมาในสังคมไทย สร้างครอบครัวให้แข็งแกร่ง เป็นพื้นฐานของสังคมที่ดี เช่นเดียวกับที่องค์กรของเราเองเติบโตมาได้ด้วยสังคมแบบครอบครัวพี่น้องเช่นกัน”

 

“ในยุคที่การสื่อสารฉับไว เทคโนโลยีรุดหน้า องค์กรเราเองก็ได้ประยุกต์ระบบการทำงานให้ยิ่งรวดเร็ว ทันสมัย และโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ระบบการจัดเก็บข้อมูล ลดงานเอกสาร ไปจนการสื่อสารในองค์กร และการถ่ายทอดข้อมูลสู่สมาชิกทุกคนแบบออนไลน์ โดยมี CS LOXINFO เป็นแรงผลักดันสำคัญ ด้วยอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วแบบ Real time และมีความเสถียร รวมถึงการเลือกสรรอุปกรณ์ด้านไอซีที และบริการหลังการขาย ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของระบบไอทีของเราได้เป็นอย่างดีในทุกสถานการณ์ ทำให้การดำเนินงานของ Zhulian เต็มประสิทธิภาพและสมบูรณ์แบบกว่าใคร เรียกได้ว่า ที่สุดของความเป็นมืออาชีพจริงๆ ครับ” 

 

“จากวันแรก จนถึงปัจจุบัน CS LOXINFO และ Zhulian ยังคงร่วมพัฒนาเส้นทางความสำเร็จไปด้วยกัน ตามจังหวะโอกาสเศรษฐกิจ ข้อมูลความรู้ใหม่ๆ ในด้านเทคโนโลยี เพื่อตอกย้ำเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีของ Zhulian ผู้นำธุรกิจขายตรงของไทย และขยายฐานความไว้วางใจของผู้บริโภคและสมาชิกได้ในทุกสถานการณ์”

Ich bin ein 22-jhriger student aus bachelorarbeit moderatoranalyse karlsruhe, der neben seinem studium, handball im verein und in seiner freizeit viel fussball s

Santa Fé สเต๊กสัญชาติไทย โดดเด่นด้วยรสชาติ บริการและคุณภาพเหนือมาตรฐาน ผนวกกับทีมงานที่แข็งแกร่ง ระบบที่ดีเยี่ยม เจ้าของรางวัลใบโพธิ์อวอร์ดปี 2558

คุณสุรชัย ชาญอนุเดช

CEO KT Restaurant Co., Ltd.

Resize of K Surachai Santafe

Santa Fé สเต๊กสัญชาติไทย โดดเด่นด้วยรสชาติ บริการและคุณภาพเหนือมาตรฐาน ผนวกกับทีมงานที่แข็งแกร่ง ระบบที่ดีเยี่ยม เจ้าของรางวัลใบโพธิ์อวอร์ดปี 2558

 ในแวดวงธุรกิจอาหารไทย บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จำกัด เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับการจับตามอง ด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่อนงในถนนธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชื่อของ Santa Fe’ แบรนด์สเต๊กในเครือ ซึ่งจัดเสิร์ฟมื้ออร่อยสุดพิถีพิถัน ที่ไม่เพียงตรงใจผู้บริโภค ด้วยเมนูจานเด็กจากวัตถดิบชั้นยอด เคล็ดลับการปรุงและรสชาติอันกลมกล่อม จนขยายไปถึง 82 สาขาในปัจจุบัน Santa Fe’ โดยบริษัท เคที เรสทัวรองท์ จำกัด ยังเป็นแบรนด์เด่นที่เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง และมีสัดส่วนการรังสรรค์เส้นทางความสำเร็จแบบเฉพาะตัวที่น่าประทับใจ

 “สำหรับธุรกิจด้านอาหารของเมืองไทย นับว่า ยังไปได้ดี แม้จะมีคู่แข่งเข้ามาเพิ่มในตลาดอยู่ตลอด ในสภาพการแข่งขันสูงขึ้นทุกที  ทว่าอัตราการเจริญเติบโตทางธุรกิจของ Santa Fe’ เองยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง จุดแข็งคือทีมงานที่ดี อีกทั้งความเป็นองค์กรซึ่งได้รับการดีไซน์ให้ปรับตัวได้เร็ว สายการบังคับบัญชาเร็ว เมื่อเกิดเหตุอะไร จัดแผนรับมือการตลาดทันที ในปี 2558 แม้อัตราการเติบโตน้อยกว่าที่ตั้งเป้าไว้  แต่ Santa Fe’ ยังคงเดินหน้าด้วยกำไรที่เพิ่มขึ้น ต่อเนื่องมาถึงในปี 2559 จากเดิมมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 35% ในปีนี้เราจึงปรับเป้าไว้ที่ 45% เพื่อชดเชยปี 2558 ที่ผ่านมา”

 “กลยุทธของเรา คน เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการผลักดันธุรกิจสู่ความสำเร็จ ทีมจะแข็งแกร่งได้ ก็ต่อเมื่อคนได้รับการเอาใจใส่  อยู่ในวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ธุรกิจร้านอาหารเป็น Labour Intensive ต้องใช้คนเยอะ ถ้าคนมีประสิทธิภาพ เราก็ชนะคนอื่น ในปัจจุบัน ร้าน Santa Fé 82 สาขา มีพนักงานรวมกันกว่าหนึ่งพันคน เราสื่อสารจากระดับผู้บริหาร ไปถึงผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการ ถ่ายทอดต่อไปยังพนักงานทุกคนด้วยวัฒนธรรมองค์กรเดียวกัน ซึ่งอาจจะไม่ใช่วัฒนธรรมที่ดีที่สุด แต่เหมาะสมกับองค์กรของเรา รวมถึงใช้ตัววัดผลเดียวกัน มีการตรวจสอบมาตรฐาน รสชาติอาหาร ความสะอาด และคุณภาพ ให้เหมาะสมกับราคาอยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังดูแลกันด้วยสามัญสำนึก สร้างสภาพให้ทีมงานอยากเรียนรู้ ดูแลกันใกล้ชิด เพราะเมื่อเราให้ความสำคัญกับทีมงาน ทีมงานก็จะให้ความสำคัญกับบริษัทเช่นกัน”

 “ต่อเนื่องจากทรัพยากรบุคคลที่แข็งแกร่งแล้ว เราต้องการระบบเพื่อบริหารและจัดสรรข้อมูลที่ฉับไว และแม่นยำ เพราะธุรกิจอาหาร การบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องข้อมูลอาจมีไม่มากนัก สิ่งที่สำคัญอยู่ที่กี่บริหารข้อมูลอย่างไรให้รวดเร็ว ทันต่อพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ด้วย ซึ่ง

CS LOXINFO ช่วยปูทางเรื่องระบบไอทีที่ตอบโจทย์ของเรา การสร้างระบบเซิร์ฟเวอร์เสมือน เพื่อจัดระบบสำรองข้อมูลบัญชีจาก 82 สาขาทั่วประเทศ ผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ตระหว่างสาขาที่เร็วและปลอดภัย ช่วยให้เราสามารถบริหารและจัดสรรข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกส่วนเป็นหน้าที่ของเราเองในการบริหารจัดการ ใช้ประโยชน์จากระบบให้เกิดรายได้คุ้มค่า นำไปสู่จุดคุ้มทุน และผลกำไรในที่สุด”

การดำเนินธุรกิจในยุคดิจิตัลอย่างปัจจุบันให้เติบโตต่อเนื่องและยืนหยัดได้ บนเส้นทางความสำเร็จ เทคโนโลยีและคนต้องสมดุลกัน คนเก่ง ระบบเยี่ยม งานจึงเกิดประสิทธิภาพ Santa Féเป็นมืออาชีพ เราจึงเลือก CS LOXINFO ที่ให้บริการระบบไอซีทีแบบครบวงจร เป็นคู่ค้าระดับมืออาชีพซึ่งเป็นที่ยอมรับกันมายาวนาน เพื่อมาร่วมสร้างสรรค์ประโยชน์ตามความตั้งใจได้มากที่สุด และให้ Santa Fé คงเป็นดาวเด่นในธุรกิจอาหารยาวนานที่สุด

Recording an album to be released following their demise, cream split in 1968, plated goodbye in 1969, and entered the rock have a peek here and roll hall of fame in 1993